Làm sao để cài đặt tự động mở bán?

Tính năng này giúp cập nhật tình trạng phòng trống của Quý vị một cách dễ dàng và thuận tiện.

Tính năng tự động mở bán của chúng tôi sẽ đăng bán trở lại các phòng và đơn vị bị hủy đặt.

Chúng tôi nhận thấy 73% phòng và đơn vị tự động mở bán sẽ được bán lại. Điều này mang đến cho Quý vị một cơ hội nữa để tăng lượng đặt phòng.