Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm sao để cập nhật giá bằng ứng dụng Pulse?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Quý vị có thể cập nhật giá của Quý vị cho một hoặc nhiều ngày trên Pulse. Xem các bước dưới đây dành cho phiên bản ứng dụng trên iOS và Android.

iOS

Cách thực hiện một thay đổi duy nhất cho một ngày cụ thể:

 1. Vào mục "Tình trạng phòng trống" và chọn ngày Quý vị muốn cập nhật
 2. Kéo xuống để xem tất cả các loại phòng của Quý vị
 3. Tìm loại phòng Quý vị muốn cập nhật và nhấp vào đó
 4. Một trang sẽ xuất hiện, có hiển thị lịch và các loại giá của Quý vị cho phòng cụ thể đó.
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấn vào trường màu xám. Điều chỉnh giá cho phù hợp.
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấn vào nút "Lưu" ở cuối màn hình.
 7. Một dấu tích màu xanh lục sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất.

Để thực hiện thay đổi cho nhiều ngày:

 1. Đi đến thẻ "Tình trạng phòng trống" rồi nhấn vào biểu tượng có các dấu gạch và dấu chấm ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật và nhấn vào "Điều chỉnh giá"
 3. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn sửa đổi giá (trong trường hợp Quý vị có nhiều chỗ nghỉ)
 4. Chọn loại phòng và kéo xuống để xem tất cả các loại giá của Quý vị
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấn vào trường màu xám. Điều chỉnh giá cho phù hợp.
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấn vào nút "Lưu" ở cuối màn hình.
 7. Một dấu tích màu xanh lục sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất.

Android

Cách thực hiện một thay đổi duy nhất cho một ngày cụ thể:

 1. Chọn "Biểu tượng lịch" và chọn ngày Quý vị muốn cập nhật
 2. Kéo xuống để xem tất cả các loại phòng của Quý vị
 3. Tìm phòng mà Quý vị muốn cập nhật và nhấn vào "Chi tiết"
 4. Một trang sẽ xuất hiện, có hiển thị lịch và các loại giá của Quý vị cho phòng cụ thể đó.
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấn vào phần tiền tệ. Điều chỉnh giá cho phù hợp.
 6. Khi Quý vị đã hoàn tất, hãy nhấn vào nút dấu tích ở đầu màn hình.
 7. Một dấu tích màu xanh lục sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất.

Để thực hiện thay đổi cho nhiều ngày:

 1. Chọn "Biểu tượng lịch"
 2. Nhấn vào biểu tượng có các dấu gạch và dấu chấm ở góc trên cùng bên phải
 3. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật, kéo xuống và nhấn vào "Điều chỉnh giá"
 4. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn sửa đổi giá (trong trường hợp Quý vị có nhiều chỗ nghỉ)
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấn vào phần tiền tệ. Điều chỉnh giá cho phù hợp.
 6. Khi Quý vị đã hoàn tất, hãy nhấn vào nút dấu tích ở đầu màn hình.
 7. Một dấu tích màu xanh lục sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm