Làm sao để cập nhật giá và tình trạng phòng trống?

Quý vị có thể tăng sự hiển thị của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm và thu hút khách đặt phòng sớm bằng cách tải giá và phòng trống. Trên Booking.com, Quý vị có thể cho khách đặt trước tới 16 tháng. Quý vị càng có nhiều phòng với mức giá có thể đặt được, chỗ nghỉ càng thu hút được thêm nhiều du khách.

Đi tới Giá & tình trạng phòng trống

Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của mình, Quý vị sẽ thấy các tùy chọn khác nhau để cập nhật giá và tình trạng phòng trống. Kiểm tra xem ảnh chụp màn hình nào dưới đây khớp với những gì Quý vị thấy trong extranet, sau đó làm theo hướng dẫn tương ứng.

Screen_Shot_2018-06-27_at_4.27.00_PM.png

Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cho lịch này tại đây.

Ngoài ra, Quý vị có thể làm theo các bước sau để cập nhật giá cho từng giai đoạn:

1. Đăng nhập vào extranet và chọn mục “Giá & tình trạng phòng trống”.

2. Nhấp vào phòng hoặc đơn vị phòng mà Quý vị muốn cập nhật.

3. Vui lòng chọn ngày Quý vị mong muốn ở bên phải từ “Ngày bắt đầu” đến “Ngày kết thúc”, hoặc bằng cách chọn khoảng thời gian ngay trên lịch.

hoặc

Thêm giá vào ngày trong tuần mà Quý vị chọn bằng cách nhấp vào ngày cụ thể trong trình đơn thả xuống “Quý vị muốn áp dụng thay đổi vào ngày nào trong tuần?” trong mục “Lựa chọn ngày nâng cao”.

4. Chọn giá trong ô được chỉ định. 5. Quý vị cũng có thể đánh dấu giá này là giá không hoàn tiền, thêm thời gian lưu trú tối thiểu và lựa chọn đặt phòng trước. 6. Xin lưu ý rằng ngày Quý vị áp dụng giá, phòng phải được đánh dấu mở để nhận đặt phòng.

7. Nhấp vào “Lưu” khi Quý vị xong.

Đi tới Giá & tình trạng phòng trống

Screen_Shot_2018-06-27_at_1.52.57_PM.png

Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cho lịch này tại đây.

Ngoài ra, Quý vị có thể làm theo các bước sau để cập nhật giá:

1. Đăng nhập vào extranet và chọn mục “Giá & tình trạng phòng trống”.

2. Trong “Lịch”, hãy tìm phòng hoặc đơn vị phòng Quý vị muốn chỉnh sửa giá và chọn mức giá mà Quý vị muốn chỉnh sửa bằng cách nhấp vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh.

3. Trong cửa sổ pop-up, chọn giá mà Quý vị muốn cập nhật bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa” dưới nút “Giá”. Sau đó chọn ngày cụ thể mà Quý vị muốn áp dụng thay đổi và nhập mức giá mong muốn cho mỗi đêm.

hoặc

Thêm giá vào ngày trong tuần mà Quý vị chọn bằng cách nhấp vào ngày cụ thể trong trình đơn thả xuống “Quý vị muốn áp dụng thay đổi vào ngày nào trong tuần?”. Chọn ngày Quý vị muốn áp dụng thay đổi và nhập giá Quý vị mong muốn.

4. Xin lưu ý rằng ngày Quý vị áp dụng giá, phòng phải được đánh dấu mở để nhận đặt phòng.

5. Quý vị hãy nhớ nhấp vào “Lưu thay đổi” khi làm xong.

Đi tới Giá & tình trạng phòng trống

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?