Làm sao để cập nhật phòng trống tại chỗ nghỉ?

Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh tại đây

Quý vị có cần tải giá cho các ngày khác không?

Tùy vào loại chỗ nghỉ của mình, Quý vị sẽ có một trong các lựa chọn sau.

Nếu Quý vị có lịch hiển thị tổng quan 30 ngày, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong mục “Giá & tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” (hoặc tên phòng tương ứng)
 2. Điều chỉnh giá
 3. Nhấp vào “Lưu” khi làm xong

Đi đến giá & tình trạng phòng trống

Đối với các loại lịch khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong mục “Giá & tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch”
 2. Cập nhật số lượng phòng Quý vị muốn bán cho mỗi loại phòng bằng cách nhập giá trị trong ô màu trắng bên cạnh “Phòng để bán”. Chỉ cần nhấp vào phần khác của trang để tự động lưu thay đổi
  • Để tạo nhiều thay đổi cùng lúc, nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Phòng để bán”. Chọn khoảng ngày và nhập số lượng phòng muốn bán. Nhấp “Lưu thay đổi” để hoàn tất
 3. Để điều chỉnh giá, nhấp vào mũi tên bên cạnh tên loại giá. Một bảng giá và các giới hạn sẽ hiện ra.
 4. Trong mục “Giá”, nhấp vào “Chỉnh sửa”. Chọn khoảng ngày và thêm giá mà Quý vị muốn đặt. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất
  • Quý vị cũng có thể điều chỉnh giá bằng cách thêm mới hoặc thay đổi giá trong ô màu trắng cạnh “Điều chỉnh giá cơ bản”. Chỉ cần nhấp vào phần khác của trang để tự động lưu thay đổi

Lưu ý: Quý vị hãy nhớ tải giá cho tất cả các ngày Quý vị có phòng mở — Nếu không, khách hàng sẽ không thể xem được những phòng này trên Booking.com.

Đi đến giá & tình trạng phòng trống