Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Làm sao để cập nhật tình trạng phòng trống trên lịch?

Đã cập nhật 10 ngày trước

Chúng tôi thiết kế mọi thứ để Quý vị cập nhật giá và tình trạng phòng trống dễ dàng. Quý vị sẽ tìm thấy 2 lựa chọn khác nhau bên dưới. Vui lòng chọn hình ảnh khớp với những gì Quý vị đang thấy trên extranet để được hướng dẫn bằng các thao tác phù hợp.

Quý vị có thể tăng độ hiển thị của mình trong kết quả tìm kiếm và thu hút khách đặt phòng sớm bằng cách tải giá và tình trạng phòng trống từ trước. Trên Booking.com, Quý vị có thể cho phép khách đặt trước đến 7 tháng. Càng tải trước nhiều giá, càng có nhiều du khách sẽ thấy chỗ nghỉ hơn.


Lựa chọn 1: Lịch xem theo danh sách  

Nếu Quý vị đang sử dụng Lịch xem theo danh sách, vui lòng làm theo các bước sau để cập nhật giá của mình trong khoảng thời gian nhất định:

 1. Đăng nhập extranet, rồi nhấn vào "Lịch" ngay dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống"
 2. Tìm loại phòng/căn cùng loại giá mà Quý vị muốn áp dụng chỉnh sửa giá
 3. Ngay dòng “loại giá”, rê chuột vào góc dưới của ô và nhấn vào khung hiển thị màu trắng. Quý vị chỉ cần thêm hoặc thay đổi giá trị trong khung trắng, rồi nhấp chuột vào bất kỳ điểm nào trên trang hoặc nhấn phím “Enter” để tự động lưu thay đổi của mình.
 • Để cùng lúc thay đổi nhiều ngày: Nhấn vào ngay phần trên cùng của ô, rồi kéo biểu tượng hình tròn, màu xanh dương ở hai bên cạnh ô sang trái hoặc phải để chọn nhiều ngày. Khung trắng popup sẽ hiện ra để Quý vị thêm giá trị vào. Sau đấy, nhấn vào “Lưu” để lưu thay đổi mà Quý vị vừa thực hiện.
 • Để thay đổi từ 1 tháng trở lên: Nhấn vào nút Chỉnh sửa nhiều mục” và bảng điều khiển sẽ hiện ra bên phải màn hình. Vui lòng chọn ngày Quý vị muốn thay đổi giá, rồi nhấn ô “Giá”. Chọn loại giá và thêm giá trị vào khung trắng kế bên. Nhấn vào Lưu thay đổi” khi hoàn tất.
 • Quý vị cũng có thể áp dụng thay đổi hàng loạt cho tình trạng phòng trống, giới hạn và giá.

Thực hiện các thao tác sau để cập nhật tình trạng phòng trống của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet và nhấn "Lịch" ngay dưới thanh "Giá & tình trạng phòng trống"
 2. Ngay dòng “Phòng để bán", nhấn vào ô rồi thêm/thay đổi giá trị trong khung trắng. Sau đó nhấp chuột vào bất kỳ điểm nào trên trang hoặc nhấn phím “Enter” để tự động lưu thay đổi của mình
 • Để thay đổi nhiều ngày cùng lúc: Nhấn vào ngay phần trên cùng của ô, rồi kéo biểu tượng hình tròn, màu xanh dương ở hai bên cạnh ô sang trái hoặc phải để chọn nhiều ngày. Khung trắng popup sẽ hiện ra để Quý vị nhập giá trị vào. Sau đấy, nhấn vào “Lưu” để lưu thay đổi mà Quý vị vừa thực hiện.
 • Để thay đổi từ 1 tháng trở lên: Nhấn vào nút “Chỉnh sửa nhiều mục”. Bảng điều khiển sẽ hiện ra bên phải màn hình để Quý vị chọn các ngày muốn thay đổi số lượng phòng trống. Từ khung thả xuống, nhấn “Phòng để bán" và thêm giá trị vào ô trắng kế bên "Phòng". Nhấn vào “Lưu thay đổi” khi hoàn tất.

Mẹo hay

Quý vị có thể cập nhật tình trạng phòng trống cho nhiều loại phòng cùng lúc bằng cách nhấn vào "Nhiều loại phòng" khi bảng điều khiển chỉnh sửa nhiều mục hiện ra. Sau đó, chỉnh sửa số lượng phòng để bán cho các phòng/căn mà Quý vị muốn cập nhật, rồi nhấn "Lưu thay đổi".

 

Lưu ý: Hãy luôn tải giá cho các ngày Quý vị mở bán. Nếu không, khách hàng tiềm năng sẽ không thể thấy và đặt các phòng này trên Booking.com.

Ngoài ra, Quý vị có thể sử dụng hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cho Lịch xem theo danh sách.


Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu Quý vị đang sử dụng Lịch xem theo tháng, vui lòng thực hiện các bước sau để cập nhật giá và tình trạng phòng trống:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch & giá" hoặc thanh "Giá & tình trạng phòng trống"
 2. Nhấn vào phòng/căn Quý vị muốn cập nhật
 3. Ở bên phải, chọn thời gian mong muốn vào "Ngày bắt đầu" to "Ngày kết thúc", hay chọn khoảng thời gian trực tiếp trên lịchhoặc Áp dụng giá vào các ngày tùy chọn trong tuần bằng cách nhấn vào khung thả xuống "Lựa chọn ngày nâng cao", vào ngay mục câu hỏi "Ngày nào trong tuần Quý vị muốn áp dụng thay đổi?"
 4. Nhập giá vào trong phần được yêu cầu
 5. Quý vị có thể đánh dấu giá này là giá không hoàn tiền, thêm thời gian lưu trú tối thiểu và các lựa chọn đặt sớm*.
 6. Hãy đảm bảo các ngày Quý vị cài đặt giá có phòng để mở bán
 7. Nhấn "Lưu" sau khi hoàn tất

*Lưu ý: Lựa chọn "không hoàn tiền" chỉ áp dụng cho các chỗ nghỉ đơn lẻ có giá dành cho khách lẻ.

Ngoài ra, Quý vị có thể sử dụng hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cho lịch xem theo tháng

 

Đến Giá & tình trạng phòng trống