Làm sao để cập nhật tình trạng phòng trống trên lịch bằng ứng dụng Pulse?

Đã cập nhật 3 tháng trước
Lưu bài viết

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý vị cách cập nhật tình trạng phòng trống trên Pulse một cách dễ dàng.

Lưu ý: Lịch mới sẽ có trên ứng dụng Pulse vào tháng 9/2020. Một số đối tác đã được chuyển vào lịch mới, các đối tác còn lại sẽ sớm được chuyển vào. Dưới đây là hướng dẫn để giúp Quý vị cập nhật tình trạng phòng trống cho cả phiên bản cũ và mới.

Ảnh
Old Pulse calendar

 

Lịch cũ

 

Ảnh
New Pulse calendar

 

Lịch mới


Mục lục:

1. Lịch cũ 

2. Lịch mới


Lịch cũ

Quý vị có thể cập nhật tình trạng phòng trống cho một hoặc nhiều ngày mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng Pulse của chúng tôi. Hãy tìm hiểu cách thực hiện trong hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cách cập nhật tình trạng phòng trống trên Pulse của chúng tôi.

Ngoài ra, Quý vị có thể làm theo các bước sau đây để cập nhật tình trạng phòng trống trên các thiết bị iOS hoặc Android:

Cập nhật tình trạng phòng trống cho từng ngày riêng lẻ:

 1. Nhấp vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Chọn ngày Quý vị muốn cập nhật.
 3. Kéo xuống loại phòng Quý vị muốn cập nhật.
 4. Nhấp vào “+ hoặc “-” để chỉnh số lượng phòng muốn bán.
 5. Thay đổi của Quý vị sẽ được lưu tự động.

Cập nhật tình trạng phòng trống cho nhiều ngày:

 1. Nhấp vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày bên dưới lịch.
 3. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật.
 4. Nhấn vào “Điều chỉnh phòng trống” để lưu thay đổi.
 5. Chọn loại phòng Quý vị muốn cập nhật (hoặc chọn trước một chỗ nghỉ nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trên cùng một tài khoản).
 6. Nhấp “+ hoặc “-” để chỉnh số lượng phòng muốn bán, sau đó nhấp “Lưu” (hoặc cho các thiết bị Android: biểu tượng dấu tích ở góc trên cùng bên phải).
 7. Thay đổi của Quý vị sẽ tự động lưu khi biểu tượng dấu tích màu xanh lục xuất hiện.

Quý vị đừng quên tải giá cho những ngày đã tạo phòng trống. Phòng chỉ có thể đặt được nếu đã được cài đặt giá .

Khách có thể đặt phòng đến 16 tháng trước đó; do đó, Quý vị cần đảm bảo mình tận dụng mọi cơ hội để khách có thể nhìn thấy – và đặt.

Tìm hiểu cách tải ứng dụng quản lý chỗ nghỉ Pulse của chúng tôi.


Lịch mới

Cập nhật tình trạng phòng trống cho một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào ngày Quý vị muốn cập nhật.
 7. Nhấp vào “+” hoặc “-” bên cạnh tiêu đề “Còn trống” để thay đổi số lượng phòng muốn bán cho loại phòng này. 
 8. Khi Quý vị hoàn tất:

  Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình để lưu lại thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Huỷ”.


Cập nhật tình trạng phòng trống cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5.

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày”.
 7. Chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn thực hiện thay đổi.
 8. Nhấp vào “Điều chỉnh tình trạng phòng trống”.
 9. Nhấp vào “+” hoặc “-” bên cạnh tiêu đề “Còn trống” để thay đổi số lượng phòng muốn bán.
 10. Khi Quý vị hoàn tất:

  nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình hoặc nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Hủy” hoặc nhấp vào “Cài lại” có hình mũi tên tròn ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh dấu tích).

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile