Làm sao để kết nối lịch Booking.com với các lịch khác?

Để giúp Quý vị luôn kiểm soát được đặt phòng của mình và tránh đặt phòng bị trùng, Quý vị có thể đồng bộ lịch Booking.com với lịch từ các bên thứ ba. Chẳng hạn, Quý vị có thể nhập lịch đặt phòng của Quý vị trên Airbnb hoặc HomeAway với lịch của Booking.com, hoặc xuất lịch của Booking.com vào lịch Airbnb hoặc Google Calendar.

Trên thực tế, để quá trình này diễn ra chính xác, chúng tôi khuyên Quý vị nên xuất và nhập lịch Booking.com của mình. Như vậy, Quý vị sẽ có thể quản lý các đặt phòng trên tất cả các nền tảng mà Quý vị sử dụng.

Nếu Quý vị mới sử dụng Booking.com, chúng tôi khuyên Quý vị nên làm điều này trước khi chỗ nghỉ mở bán trên kênh của chúng tôi.

Để có thể xuất hoặc nhập lịch, Quý vị cần có:

 • Một chỗ nghỉ có từ 20 loại phòng trở xuống hoặc tối đa một đơn vị mỗi loại phòng
 • Một chỗ nghỉ không có dịch vụ kết nối XML, như hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) hoặc công cụ quản lý kênh

Tuy nhiên, không phải chỗ nghỉ nào cũng đủ điều kiện sử dụng tính năng này. Để kiểm tra xem lựa chọn này có dành cho Quý vị hay không, vui lòng vào mục "Lịch" hoặc “Giá & Tình trạng phòng trống” trên extranet. Quý vị sẽ thấy lựa chọn "Đồng bộ lịch" nếu chỗ nghỉ Quý vị đủ điều kiện sử dụng tính năng này. Xin lưu ý, việc đồng bộ hóa các đặt phòng sẽ không diễn ra tức thì. Điều này có nghĩa là sẽ mất một lúc để lịch bên ngoài được đồng bộ hóa với lịch của Booking.com và ngược lại.

Để nhập và xuất lịch, vui lòng làm theo các bước sau:

Nhập lịch bên thứ ba

Lựa chọn này sẽ hữu dụng nếu Quý vị làm việc với những kênh online khác và muốn nhập/đồng bộ hóa lịch khác với lịch Booking.com.

Cách thực hiện:

 1. Copy đường dẫn URL từ lịch Quý vị đã chọn bên ngoài
 2. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào “Lịch” hoặc “Giá & Tình trạng phòng trống”, sau đó chọn “Đồng bộ hóa lịch”. Thao tác này sẽ đưa Quý vị đến trang tổng quan đồng bộ lịch.
 3. Nhấn vào nút “Thêm kết nối lịch”. Sau đó dán đường dẫn lấy từ lịch bên ngoài rồi đặt tên cho kết nối (ví dụ: nếu Quý vị kết nối với Airbnb, tên có thể là "Airbnb". Nhấn "Tiếp theo"
 4. Copy đường dẫn bằng cách nhấn "Sao chép đường dẫn" rồi dán vào khung liên quan trên lịch của bên thứ ba. Sau khi Quý vị hoàn tất, quay lại extranet của mình rồi nhất "Hoàn tất".

Quý vị sẽ thấy lịch này trong tổng quan kết nối của mình. Việc thiết lập kết nối có thể mất một lúc để hoàn tất nên Quý vị sẽ thấy trạng thái "Đang kích hoạt". Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, trạng thái sẽ chuyển thành "OK".

 1. Mỗi lịch Quý vị nhập đều có lựa chọn “Đồng bộ hóa ngay” và “Xóa”. Nhấn “Đồng bộ hóa ngay” để tự động đồng bộ hóa lịch đã nhập. Nhấn “Xóa” sẽ xóa lịch đã nhập và ngưng mọi quá trình đồng bộ hóa liên quan.

Xuất lịch Booking.com

Lựa chọn này cho phép Quý vị copy trạng thái phòng của mình trên Booking.com sang lịch của bên thứ ba.

Cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Lịch” hoặc “Giá & Tình trạng phòng trống” và chọn "“Đồng bộ hóa lịch”. Thao tác này sẽ đưa Quý vị đến trang tổng quan đồng bộ lịch.
 2. Nhấn vào "Thêm kết nối lịch", sau đó kéo xuống và nhấn vào "Bỏ qua bước này"
 3. Khi màn hình pop-up hiển thị, hãy đặt tên cho kết nối nhấn vào "Xuất lịch"
 4. Copy đường dẫn bằng cách nhấn "Sao chép đường dẫn" rồi dán vào khung liên quan trên lịch của bên thứ ba. Sau khi Quý vị hoàn tất, quay lại extranet của mình rồi nhất "Hoàn tất".

Quý vị sẽ thấy lịch này trong tổng quan kết nối của mình. Việc thiết lập kết nối có thể mất một lúc để hoàn tất nên Quý vị sẽ thấy trạng thái "Đang kích hoạt". Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, trạng thái sẽ chuyển thành "Chỉ xuất".

 1. Để ngưng xuất lịch từ Booking.com vào trang web lịch của Booking.com, hãy xóa kết nối trên các kênh khác.

*Xin lưu ý, đồng bộ hóa các đặt phòng lẻ sẽ không diễn ra tức thì, vì thế chúng tôi không khuyên Quý vị sử dụng lịch như một cách quản lý đặt phòng theo thời gian thực.