Làm sao để kiểm tra liệu khách có thể đặt chỗ nghỉ của tôi trên Booking.com?

Đã cập nhật 7 tháng trước

Biết khi nào chỗ nghỉ có thể đặt được (chúng tôi sử dụng từ "có thể đặt được" (bookable)) và khi nào thì không là điều rất quan trọng. Trong lịch extranet, Quý vị có thể dễ dàng thấy khi nào chỗ nghỉ của Quý vị có thể đặt được.

Bằng cách sử dụng hệ thống đánh dấu theo màu:

  • Xanh lục: Phòng, căn hộ hoặc các căn chỗ nghỉ khác đang có sẵn để khách đặt vào ngày đó.

  • Đỏ: Phòng, căn hộ hoặc các căn chỗ nghỉ khác đang không có sẵn để khách đặt vào ngày đó. Khách sẽ không thể đặt phòng.

Đôi khi, phòng hoặc căn tại chỗ nghỉ sẽ hiển thị là không thể đặt được, ngay cả khi Quý vị không tự đóng ngày đó. Có một số nguyên nhân cho việc này - và Quý vị có thể thấy nguyên nhân trong nhãn màu đỏ, dưới mục "Trạng thái phòng" trong lịch của mình.

Đây là các nguyên nhân khiến chỗ nghỉ được hiển thị là không thể đặt được:

  1. Đóng: Quý vị đã đóng phòng khi nhấp vào lịch. Để phòng trở lại trạng thái có thể đặt được, chỉ cần mở phòng bằng cách nhấp lại vào ngày.
  2. Không có phòng trống: Quý vị chưa cài đặt phòng trống hoặc đã giảm số lượng phòng trống xuống "0". Để có thể đặt được, vui lòng thêm phòng/căn trống.
  3. Đã bán hết: Phòng hoặc căn Quý vị đang bán trên Booking.com đã được đặt hết cho ngày đó.
  4. Thiếu giá: Quý vị chưa thêm giá vào loại giá của mình. Để có thể đặt được, vui lòng thêm ít nhất một loại giá cho phòng/căn.
  5. Giá đã đóng: Loại giá cho ngày đó đã đóng. Để có thể đặt được, vui lòng mở ít nhất một loại giá cho phòng/căn.
  6. Bị nhiều giới hạn: Tổng hợp của tất cả các vấn đề trên. Để có thể đặt được, vui lòng kiểm tra nguyên nhân nào đang giới hạn phòng trống của chỗ nghỉ và điều chỉnh lại.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm