Làm sao để mở hoặc đóng phòng?

Đã cập nhật 8 tháng trước

Thật dễ dàng để mở hoặc đóng phòng/căn với chúng tôi. Quý vị sẽ thấy nhiều lựa chọn khác nhau dưới đây. Vui lòng nghiên cứu xem ảnh chụp màn hình nào khớp với extranet của Quý vị rồi làm theo các bước tương ứng.

 


Lựa chọn 1: Lịch xem theo danh sách

Nếu Quý vị sử dụng Lịch xem theo danh sách, vui lòng làm theo những bước này:

 1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào “Lịch” nằm dưới mục “Giá & Tình trạng phòng trống”.
 2. Để đóng hay mở cho từng ngày, hãy nhấp vào ngày cần chọn (thường sẽ có màu xanh lục nếu mở/có thể đặt hoặc màu đỏ nếu đóng/không thể đặt).
 3. Nếu Quý vị nhấp vào ngày có màu đỏ (không thể đặt), màu của ô đó sẽ chuyển thành xanh lục, nghĩa là hiện giờ ngày đó đã được mở/có thể đặt. Nếu Quý vị nhấp vào ngày có màu xanh lục (mở/có thể đặt), màu của ô đó sẽ chuyển thành đỏ, nghĩa là hiện giờ ngày đó đã đóng.
 4. Thay đổi sẽ được tự động lưu ngay khi màu của ô biến đổi.

Để thực hiện thay đổi cho khoảng thời gian dài hơn:

 1. Nhấp vào nút “Chỉnh sửa nhiều mục”.
 2. Một bảng điều khiển sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình. Chọn những ngày Quý vị muốn mở hoặc đóng, rồi nhấp vào ô “Trạng thái phòng”.
 3. Chọn “Mở phòng” hoặc “Đóng phòng” rồi nhấn “Lưu thay đổi” khi Quý vị hoàn tất.
 • Quý vị cũng có thể thực hiện nhiều thay đổi cùng lúc cho tình trạng phòng trống, giới hạn và giá của mình.

Thông tin cần biết: Có thể có nhiều lý do khác nhau để giải thích vì sao khách không thể đặt phòng của Quý vị vào một ngày cụ thể, như là:

 • Quý vị đã tự tay đóng phòng: Quý vị sẽ thấy nhãn “Đóng” màu đỏ
 • Quý vị nhập giá trị “0” cho số phòng để bán: Quý vị sẽ thấy nhãn “Không có phòng” màu đỏ
 • Quý vị đã bán hết phòng mình đã tải trong lịch: Quý vị sẽ thấy nhãn “Đã bán hết” màu đỏ
 • Quý vị chưa tải giá: Quý vị sẽ thấy nhãn “Thiếu giá” màu đỏ
 • Tất cả các loại giá của Quý vị đã đóng/không có hiệu lực: Quý vị sẽ thấy nhãn “Giá đã đóng” màu đỏ
 • Quý vị có tất cả các vấn đề trên đây: Quý vị sẽ thấy nhãn “Bị nhiều giới hạn” màu đỏ

Lựa chọn 2: Lịch xem theo tháng

Nếu Quý vị sử dụng Lịch xem theo tháng, vui lòng làm theo những bước này:

 

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn mục “Lịch & Giá” hoặc “Giá & Tình trạng phòng trống”.
 2. Ở phần trên bên trái, hãy chọn phòng/căn Quý vị muốn cập nhật.
 3. Ở bên phải, chọn những ngày Quý vị muốn từ “Ngày bắt đầu” đến “Ngày kết thúc”, hoặc chọn trực tiếp thời gian trong lịch.
 4. Dưới “Mở hoặc đóng nhận đặt phòng”, nhấp vào “Mở” hoặc “Đóng”, rồi “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.
 • Nếu Quý vị chọn “Mở”, ô sẽ chuyển sang màu xanh lục và khách có thể đặt phòng này trong khoảng thời gian đó.
 • Nếu Quý vị chọn “Đóng”, ô sẽ chuyển sang màu đỏ và khách không thể đặt phòng này nữa.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm