Làm sao để ngưng nhận đặt phòng vào các ngày cụ thể qua Pulse?

Đã cập nhật 3 week trước

Nếu Quý vị không muốn nhận đặt phòng cho các ngày cụ thể, Quý vị có thể đóng phòng chỉ với vài thao tác trên Pulse. Chỉ cần mở ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị và làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Lịch mới sẽ có trên ứng dụng Pulse vào tháng 9/2020. Một số đối tác đã được chuyển vào lịch mới, các đối tác còn lại sẽ sớm được chuyển vào. Dưới đây là hướng dẫn để giúp Quý vị cập nhật tình trạng phòng trống cho cả phiên bản cũ và mới.

Ảnh
Old Pulse calendar

 

Lịch cũ

 

Ảnh
New Pulse calendar

 

Lịch mới


Mục lục:

Lịch cũ 

Lịch mới


Lịch cũ

Để đóng phòng trong một ngày:

 1. Chạm vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Chọn ngày Quý vị muốn cập nhật.
 3. Kéo xuống loại phòng Quý vị muốn cập nhật.
 4. Chạm để chuyển loại phòng của Quý vị thành “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng.
 5. Thay đổi của Quý vị sẽ được lưu tự động.

Để đóng phòng trong nhiều ngày:

 1. Chạm vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày” bên dưới lịch.
 3. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật.
 4. Chọn “Mở/đóng phòng” để lưu thay đổi.
 5. Chọn loại phòng Quý vị muốn cập nhật (hoặc chọn trước một chỗ nghỉ nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trên cùng một tài khoản).
 6. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị.
 7. Nhấn “Lưu” (hoặc trên thiết bị Android: biểu tượng dấu tích ở góc trên cùng bên phải).
 8. Thay đổi của Quý vị sẽ tự động lưu khi biểu tượng đánh dấu màu xanh lá cây xuất hiện.

Lịch mới

Để đóng phòng trong một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5.

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó. 

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào ngày Quý vị muốn cập nhật.
 7. Kéo xuống để xem trạng thái phòng của Quý vị.
 8. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị. 
 9. Khi Quý vị hoàn tất:

  Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình để lưu lại thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Huỷ”.


Để đóng phòng trong nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5.

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày”.
 7. Chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn áp dụng thay đổi.
 8. Nhấn vào “Mở/đóng phòng”.
 9. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị.  
 10. Khi Quý vị hoàn tất:

  nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình hoặc nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Hủy” hoặc nhấp vào “Cài lại” có hình mũi tên tròn ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh dấu tích).

   

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm