Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để ngưng nhận đặt phòng vào các ngày cụ thể qua Pulse?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Nếu Quý vị không muốn nhận đặt phòng cho các ngày cụ thể, Quý vị có thể đóng phòng chỉ với vài thao tác trên Pulse. Chỉ cần mở ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị và làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Lịch mới sẽ có trên ứng dụng Pulse vào tháng 9/2020. Một số đối tác đã được chuyển vào lịch mới, các đối tác còn lại sẽ sớm được chuyển vào. Dưới đây là hướng dẫn để giúp Quý vị cập nhật tình trạng phòng trống cho cả phiên bản cũ và mới.

Ảnh
Old Pulse calendar

 

Lịch cũ

 

Ảnh
New Pulse calendar

 

Lịch mới


Mục lục:

Lịch cũ 

Lịch mới


Lịch cũ

Để đóng phòng trong một ngày:

 1. Chạm vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Chọn ngày Quý vị muốn cập nhật.
 3. Kéo xuống loại phòng Quý vị muốn cập nhật.
 4. Chạm để chuyển loại phòng của Quý vị thành “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng.
 5. Thay đổi của Quý vị sẽ được lưu tự động.

Để đóng phòng trong nhiều ngày:

 1. Chạm vào mục Tình trạng phòng trống ở cuối màn hình.
 2. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày” bên dưới lịch.
 3. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật.
 4. Chọn “Mở/đóng phòng” để lưu thay đổi.
 5. Chọn loại phòng Quý vị muốn cập nhật (hoặc chọn trước một chỗ nghỉ nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trên cùng một tài khoản).
 6. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị.
 7. Nhấn “Lưu” (hoặc trên thiết bị Android: biểu tượng dấu tích ở góc trên cùng bên phải).
 8. Thay đổi của Quý vị sẽ tự động lưu khi biểu tượng đánh dấu màu xanh lá cây xuất hiện.

Lịch mới

Để đóng phòng trong một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5.

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó. 

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào ngày Quý vị muốn cập nhật.
 7. Kéo xuống để xem trạng thái phòng của Quý vị.
 8. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị. 
 9. Khi Quý vị hoàn tất:

  Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình để lưu lại thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Huỷ”.


Để đóng phòng trong nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị.
 2. Vào mục tình trạng phòng trống.
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6.

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5.

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước kế tiếp.

 4. Nhấp vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn quản lý.
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó.

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật.

 6. Nhấp vào “Chỉnh sửa nhiều ngày”.
 7. Chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn áp dụng thay đổi.
 8. Nhấn vào “Mở/đóng phòng”.
 9. Nhấn vào “Mở” hoặc “Đóng” trong phần trạng thái phòng theo ý của Quý vị.  
 10. Khi Quý vị hoàn tất:

  nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp vào nút “Lưu” ở cuối màn hình hoặc nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn “Cài lại”;

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào “Hủy” hoặc nhấp vào “Cài lại” có hình mũi tên tròn ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh dấu tích).

   

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm