Làm sao để thêm bữa sáng vào giá?

Tùy thuộc vào các nhu cầu thường cần đến nhất của loại chỗ nghỉ, Quý vị sẽ có các tùy chọn cơ bản hoặc nâng cao để thêm bữa sáng.

Hãy làm theo các bước để chọn tùy chọn phù hợp nhất với tùy chọn hiển thị cho Quý vị trên extranet.

Lựa chọn 1: Thêm/chỉnh sửa bữa sáng được bao gồm trong giá hoặc phải trả khi đến:

  1. Nhấp vào “Chỗ nghỉ” và chọn “”. Click on the ‘Property’ tab and select "Tiện nghi & dịch vụ".
  2. Cuộn xuống để thêm hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào liên quan về bữa sáng.
  3. Nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành

Lựa chọn 2: Thêm/chỉnh sửa bữa sáng cho các giá phòng cụ thể

  1. Nhấp vào "Giá & tình trạng phòng trống" và chọn "Các loại giá".
  2. Quý vị có thể nhấp vào "Chỉnh sửa" để điều chỉnh giá hiện tại, hoặc nhấp vào "Thêm loại giá mới" để tạo một giá mới.
  3. Trong mục "Kế hoạch bữa ăn nào", hãy đánh dấu vào "Bữa sáng", nhấp vào "Xem lại loại giá" và sau đó chọn "Lưu loại giá" ở bước tiếp theo.