Làm sao để thêm một giá vào một hoặc nhiều loại phòng?

Nếu Quý vị muốn cập nhật giá và tình trạng phòng trống cho bất cứ loại phòng nào, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện qua extranet.

Quý vị có một trong những lựa chọn sau, tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị.

Nếu lịch của Quý vị hiển thị 30 ngày cùng một lúc, hãy làm theo những bước sau:

 1. Trong mục “Giá & tình trạng phòng trống”, hãy chọn “Lịch” (hoặc tên phòng phù hợp)
 2. Chọn “Ngày bắt đầu” và “Ngày kết thúc” để chọn những ngày Quý vị sẽ thêm giá
 3. Quý vị có thể đặt ngày kết thúc trong lịch hoặc đánh dấu ô “Không có ngày kết thúc” trong mục “Lựa chọn ngày nâng cao”.
 4. Nhấp chuột vào “Giá” và nhập một giá trị
 5. Chọn “Lưu
 6. Lặp lại các bước này cho những loại phòng Quý vị muốn

Đối với những loại lịch khác, Quý vị hãy làm theo những bước sau:

 1. Trong mục “Giá & tình trạng phòng trống”, hãy chọn “Lịch
 2. Chọn dấu mũi tên kế bên mức giá phù hợp, nhiều lựa chọn hơn nữa sẽ hiện ra
 3. Nhấp chuột vào “Chỉnh sửa” kế bên “Giá
 4. Hãy chọn giá, khoảng thời gian và những ngày cụ thể mà Quý vị muốn áp dụng giá này. Hãy chọn “Lưu thay đổi” khi Quý vị hoàn thành
 5. Lặp lại các bước này cho những loại giá và các loại phòng phù hợp