Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để thay đổi tiện nghi cho một phòng/đơn vị?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Điều quan trọng là khách cần biết họ kỳ vọng điều gì khi đến chỗ nghỉ của Quý vị.

Nếu Quý vị muốn kiểm tra xem thông tin phòng Quý vị có cập nhật hay không, Quý vị có thể thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào "Chỗ nghỉ" trên extranet và chọn "Tiện nghi phòng".
  2. Đối với mỗi tiện nghi phòng, đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô để hiển thị liệu tiện nghi đó áp dụng cho "Tất cả các phòng" hay chỉ "Một số phòng". Khi đó, Quý vị sẽ có thể chỉ rõ tiện nghi áp dụng cho những phòng nào.
  3. Nhấp vào nút "Lưu" khi Quý vị hoàn tất.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm