Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để thiết lập giá cho trẻ em?

Đã cập nhật 7 tháng trước

Trong phần “Chính sách và giá trẻ em” trong trang “Chính sách” của extranet cho phép Quý vị thiết lập “giá trẻ em” bằng việc thiết lập giá cho trẻ em theo từng độ tuổi. 

Quý vị có thể thiết lập tối đa 3 quy tắc giá cho trẻ dựa trên độ tuổi của trẻ. Tuân theo những quy tắc này, phí bổ sung sẽ được tính thêm cho bất cứ giá nào Quý vị đã thiết lập. Ví dụ, Quý vị thiết lập quy tắc giá là phụ phí 25 EUR/đêm/trẻ cho phòng gia đình. Bất cứ khách nào tìm kiếm cho kỳ nghỉ đi cùng nhiều trẻ em (nhiều hơn 1) sẽ thấy giá có bao gồm phụ phí 25 EUR cho phòng đang trống.

Để cập nhật hay thay đổi chính sách liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Chính sách”.
  2. Trong mục “Trẻ em & giường phụ”*, chọn “Chỉnh sửa” ngay dưới “Chính sách và giá trẻ em” để chỉnh sửa:
    • số trẻ có thể ngủ trên giường có sẵn (giường đã có trong phòng, không phải giường phụ hay nôi/cũi phụ)
    • bất cứ giá cho trẻ em nào sẽ được phụ thu dựa trên độ tuổi, hoặc trẻ có thể ở miễn phí hay không
  3. Xem lại chính sách của Quý vị trong mục xem trước. Quý vị sẽ có thể thấy sức chứa mình đã thiết lập.
  4. Nhấn “Lưu” khi hoàn tất.

Vui lòng lưu ý rằng để thiết lập giá cho trẻ em, Quý vị cần phải thiết lập phòng cho trẻ em. Tìm hiểu thông tin chi tiết làm sao để thực hiện điều này tại đây.

*Quý vị có thể sẽ thấy banner có ghi “Thiết lập sức chứa chỗ nghỉ và giá trẻ em”. Banner này sẽ điều hướng Quý vị đến trang để thiết lập chính sách, phòng và giá cho gia đình - tất cả ở cùng một nơi. Việc này sẽ giúp Quý vị nhanh chóng thiết lập hơn so với việc thực hiện từng mục một.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm