Làm sao để thiết lập giường riêng trong phòng tập thể?

Lưu ý: Bài này giải thích cho Quý vị hiểu cách thiết lập từng giường có thể được đặt riêng trong một phòng tập thể. Nếu Quý vị muốn tìm hiểu cách tạo một phòng ngủ tập thể mà khách có thể đặt toàn bộ riêng cho mình hãy đọc bài viết này.

Để thiết lập từng giường riêng trong phòng tập thể:

  1. Chọn mục "Chỗ nghỉ" trong extranet và chọn "Chi tiết phòng"
  2. Chọn "Tạo phòng mới"
  3. Trong mục "Loại phòng", chọn "Giường trong phòng ngủ tập thể". Một banner màu xám sẽ hiện lên với dòng chữ: "Giường trong phòng ngủ tập thể: Khách có thể đặt giường lẻ trong một phòng tập thể".
  4. Trong mục "Tên giường", giường này nằm trong loại phòng tập thể nào thì Quý vị chọn tên đó.
  5. Trong mục "Số lượng giường loại này", hãy chắc chắn rằng số lượng giường Quý vị chọn khớp với số lượng giường có trong phòng để tránh bị quá tải (overbook).
  6. Trong mục "Tùy chọn giường", chọn sức chứa tối đa của giường (bao nhiêu khách có thể ngủ trên giường này)
  7. Trong mục "Đây là loại giường gì?", Quý vị hãy chọn loại giường phù hợp.*
  8. Chọn "Tiếp tục" để hoàn tất và tạo giường riêng có thể đặt trong phòng tập thể

Một khi một "phòng" dạng giường trong phòng tập thể đã được thiết lập, có thể mất vài giờ (tối đa 48 giờ) để phòng hiển thị trên Booking.com.

* Chúng tôi xem một giường trong giường tầng tiêu chuẩn phù hợp cho 1 khách ngủ. Nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn có thể vừa 2 người, vui lòng chọn "giường đôi" trong trình đơn thả xuống. Không có lựa chọn "Giường tầng đôi" trong extranet