Làm sao để thiết lập nhiều ưu đãi và khuyến mãi cho nhiều chỗ nghỉ cùng một lúc?

Đã cập nhật 1 tháng trước
Lưu bài viết

Quý vị có thể tiết kiệm thời gian và thiết lập chương trình khuyến mãi theo mùa giống nhau cho nhiều chỗ nghỉ, hoặc toàn bộ danh mục chỗ nghỉ của Quý vị, chỉ trong vài phút:

  1. Nhấp vào mục Quảng cáo trong bất kỳ trang extranet nào trong số các chỗ nghỉ của Quý vị.
  2. Chọn “Thêm khuyến mãi mới”.
  3. Trong “Quảng cáo theo mùa”, nhấp vào “Thiết lập nhiều chỗ nghỉ” bên dưới quảng cáo phù hợp.
  4. Xem lại cài đặt cho chương trình khuyến mãi mới.
  5. Nhấp vào “Chỉnh sửa” để thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào “Tiếp theo” để tiếp tục.
  6. Chọn chỗ nghỉ, phòng và mức giá mà khuyến mãi nên áp dụng, sau đó nhấp vào “Tiếp theo”.
  7. Nhấp vào “Áp dụng cho mục đã chọn” để hoàn tất thiết lập quảng cáo.

Lưu ý: Để truy cập tính năng này, Quý vị cần có một tài khoản nhóm extranet để quản lý nhiều chỗ nghỉ. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ nhưng chưa có tài khoản nhóm, hãy liên hệ với chúng tôi để thiết lập.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Click. Magazine hội nhập toàn cầu

Tìm hiểu về tình hình phát triển của Booking.com, kiến thức chuyên môn và thông tin chuyên sâu về ngành – nay đã hỗ trợ 30 ngôn ngữ.

Tìm đọc thông tin mới nhất