Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để thiết lập phòng cho trẻ em?

Đã cập nhật 7 tháng trước

Để thiết lập phòng cho các gia đình có trẻ em, Quý vị cần thêm giới hạn sức chứa trẻ em cho mỗi phòng dưới mục “Lựa chọn giường và sức chứa” trong “Chi tiết phòng”, tại thanh “Chỗ nghỉ”. 

Ở trang này, Quý vị cũng có thể xem lại sức chứa người lớn và sức chứa tối đa của mỗi phòng. Điều này cho phép Quý vị linh hoạt trong việc xác định số lượng kết hợp giữa người lớn và trẻ em mà Quý vị cho phép lưu trú ở mỗi phòng và bán cho cả khách nhóm lẫn khách gia đình. Chẳng hạn, Phòng Đôi của Quý vị được cài đặt tối đa cho 2 người lớn và 2 trẻ em, và có sức chứa tối đa là 2 khách. Điều này có nghĩa là phòng này cho phép 2 người lớn, hoặc 1 người lớn cùng 1 trẻ em, chứ không cho phép 2 người lớn và 2 trẻ em.

Để cập nhật hay thay đổi các phòng có liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến thanh “Chỗ nghỉ” và chọn “Chi tiết phòng”.
  2. Nhấn vào “Chỉnh sửa” cho phòng Quý vị muốn cài đặt
  3. Trong mục “Sức chứa” Quý vị có thể cài đặt tổng số khách, số lượng người lớn và số lượng trẻ em.
  4. Chọn “Tiếp tục” để xem lại các thay đổi, sau đó click vào “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.

Khách sẽ thấy thông tin sức chứa này mỗi phòng trên trang chỗ nghỉ của Quý vị. 

Để thiết lập giới hạn sức chứa trẻ em, Quý vị cũng phải cài đặt giá trẻ em. Nếu không, trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị sẽ phải trả giá bằng với người lớn. Quý vị có thể xem thêm thông tin về cách để thiết lập giá cho trẻ em qua bài viết này.

Xin lưu ý rằng sức chứa của người lớn và trẻ em chỉ được tính cho giường có sẵn - không bao gồm sức chứa cho khách nghỉ trong cũi hay trên giường phụ. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập sức chứa cho giường phụ và cũi. 

* Quý vị cũng có thể xem banner có tựa đề “Thiết lập sức chứa chỗ nghỉ và giá trẻ em” để được chuyển đến trang, nơi Quý vị có thể cài đặt chính sách, phòng và giá cho gia đình ở cùng một nơi. Việc này sẽ giúp Quý vị nhanh chóng thiết lập hơn so với việc thực hiện từng mục một.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm