Làm sao để xóa giá khuyến mãi?

Quý vị cần khóa kích hoạt một ưu đãi/khuyến mãi?

Quý vị có thể gỡ bỏ những giá này trong extranet bằng cách làm theo những bước sau:

Ví dụ 1: Quý vị muốn gỡ bỏ một ưu đãi/khuyến mãi tạm thời mà mình đã tạo trong mục “Chương trình khuyến mãi”:

  1. Nhấp chuột vào mục “Chương trình khuyến mãi” trong extranet và chọn ưu đãi Quý vị muốn
  2. Chọn “Khóa” để khuyến mãi này không còn được thấy bởi khách nữa. Khuyến mãi này sẽ vẫn nằm trong hệ thống, nên Quý vị có thể kích hoạt lại nếu muốn (bằng cách chọn mục “Khuyến mãi không có hiệu lực”).

Ví dụ 2: Quý vị muốn gỡ bỏ một ưu đãi/khuyến mãi đã tạo trong “Các loại giá”:

  1. Nhấp vào thanh “Giá & Tình trạng phòng trống” trong extranet và chọn “Các loại giá
  2. Chọn nút “Xóa” dưới khuyến mãi mà Quý vị muốn gỡ bỏ