Làm sao để xóa một phòng/căn?

Nếu Quý vị đã tạo một số thay đổi cho chỗ nghỉ và không còn (một số) phòng/căn mà khách có thể đặt được nữa, Quý vị có thể xóa trên Booking.com.

Trường hợp 1: Quý vị không có đặt phòng nào sắp tới cho phòng/căn này.

  1. Nhấp vào mục "Chỗ nghỉ" trong extranet và chọn "Chi tiết phòng/Bố cục chỗ nghỉ".
  2. Chọn phòng/căn Quý vị muốn xóa và nhấp vào "Xóa".

Trường hợp 2: Quý vị có các đặt phòng sắp tới cho phòng/căn này.

Trong trường hợp này, Quý vị không thể xóa phòng/căn ở thời điểm này, nhưng Quý vị vẫn cần tạo thay đổi trong mục "Giá & Tình trạng phòng trống".

  1. Nhấp vào mục "Giá & Tình trạng phòng trống" trong extranet và chọn "Lịch".
  2. Quý vị có thể đóng phòng/căn bằng cách nhấp vào "Chỉnh sửa nhiều mục" phía dưới tên của phòng/căn. Một bảng sẽ hiển ra bên tay phải.
  3. Chọn khoảng ngày mà Quý vị muốn đóng phòng/căn. Sau đó nhấp vào "Trạng thái phòng" và chọn "Đóng phòng". Sau khi nhấp vào "Lưu thay đổi", phòng/căn sẽ được đóng và ô sẽ trở thành màu đỏ. Phòng/căn đó sẽ không còn được bán nữa.
  4. Sau khi đặt phòng sắp tới cuối cùng được hoàn tất, vui lòng làm theo các bước như trong Trường hợp 1 để xóa phòng/căn vĩnh viễn.

Lưu ý: Nếu Quý vị có đặt phòng sắp tới cho phòng/căn và Quý vị cần xóa bỏ ngay lập tức, Quý vị vẫn cần phải hoàn tất đặt phòng đó và cung cấp cho khách một phòng/căn có tiêu chuẩn/loại phòng tương đương. Điều này sẽ giúp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng - và khách cũng thường để lại đánh giá tốt hơn.