Làm thế nào để không cho khách đặt phòng vào một ngày nhất định?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để đóng phòng vào một ngày cụ thể. Hãy xem dưới đây:

  1. Trong mục “Giá & tình trạng phòng trống”, chọn “Lịch”
  2. Để đóng các ngày riêng lẻ, hãy nhấp vào ngày mở/có thể đặt (được đánh dấu bằng màu xanh lá cây)
  3. Khi nhấp vào đó, màu sẽ chuyển thành màu đỏ, nghĩa là phòng đã được đóng vào ngày đó
  4. Quý vị có thể chọn đóng phòng hoàn toàn hoặc chỉ đóng một mức giá cụ thể. Các thay đổi sẽ được lưu tự động ngay khi màu của ô thay đổi

Để đóng phòng trong thời gian dài hơn, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Phòng để bán”
  2. Chọn khoảng ngày và nhập số phòng để bán là “0”
  3. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để xóa phòng trống trong khoảng thời gian này

Ô ngày sẽ chuyển sang màu vàng, có nghĩa là phòng sẽ đóng trong khoảng thời gian đó và khách không thể đặt phòng trên Booking.com.