Làm thế nào để mở hoặc đóng phòng?

Quý vị cần mở hoặc đóng phòng trong một vài ngày hay trong dài hạn?

Tùy vào loại chỗ nghỉ của mình, Quý vị sẽ có một trong các lựa chọn sau.

Nếu Quý vị dùng lịch có thông tin tổng quan theo từng tháng, hãy làm theo các bước sau:

Bên cạnh mục “Trang chủ” trên extranet, hãy chọn lựa chọn phù hợp với cách hiển thị của chỗ nghỉ:

 1. Nhấp vào “Giá & tình trạng phòng trống”, sau đó nhấp vào tên phòng tương ứng
 2. Nhấp vào ngày, hoặc chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Trong mục “Mở hoặc Đóng đặt phòng”, nhấp vào “Mở” hoặc “Đóng
 3. Nhấp vào “Lưu” khi làm xong

Nếu Quý vị dùng lịch có tổng quan danh sách phòng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi đến mục “Giá & tình trạng phòng trống” và chọn “Lịch”
 2. Để mở hoặc đóng các ngày lẻ, chỉ cần nhấp vào ngày đó. Ngày mở/có thể đặt được đánh dấu màu xanh lá cây, ngày đóng được đánh dấu màu đỏ.
 3. Nếu nhấp vào ngày màu đỏ (đóng), ngày đó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, nghĩa là ngày đó mở/có thể đặt. Nếu nhấp vào ngày màu xanh lá cây (mở/có thể đặt), ngày đó sẽ chuyển sang màu đỏ, nghĩa là ngày đó đã đóng. Các thay đổi sẽ được lưu tự động ngay khi ô chuyển màu.
 4. Quý vị cũng có thể chọn đóng phòng hoàn toàn, hoặc chỉ đóng một mức giá nhất định.

Để mở phòng trong một thời gian dài, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Phòng để bán”
 2. Chọn khoảng ngày và nhập số lượng phòng Quý vị muốn mở
 3. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để thêm phòng trống cho khoảng thời gian này

Các ô này sẽ chuyển sang màu xanh lá, nghĩa là ngày đó mở/có thể đặt.

Để đóng phòng một thời gian dài, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Phòng để bán”
 2. Chọn khoảng ngày và nhập số lượng phòng Quý vị muốn đóng là “0”
 3. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để thêm phòng trống cho khoảng thời gian này

Các ô này sẽ chuyển sang màu đỏ, nghĩa là phòng đó được đóng trong khoảng thời gian đó và khách sẽ không thể đặt được trên Booking.com.

Lưu ý: Quý vị hãy nhớ tải giá cho các ngày mở bán – nếu không, du khách không thể nhìn thấy những phòng này trên Booking.com.