Làm thế nào để thêm loại giá mới?

Dựa vào loại chỗ nghỉ, Quý vị sẽ có lựa chọn để thêm mức giá mới vào trang Booking.com của mình. Trong trường hợp đó, Quý vị chỉ cần làm các bước sau:

  1. Trong “Giá & tình trạng phòng trống”, chọn "Các loại giá"
  2. Nhấp vào nút “Thêm loại giá mới” màu xanh lam tại đầu trang và chọn tên cho loại giá mới
  3. Chọn xem liệu Quý vị muốn hàng ngày tự quản lý giá hay tự động thêm/bớt một khoản tiền trên loại giá đã có sẵn
  4. Chọn các loại phòng để áp dụng loại giá mới và chọn chính sách hủy mà Quý vị muốn. Quý vị cũng có thể thêm bữa ăn nếu cần.
  5. Nhấp vào “Các lựa chọn khác” ở cuối trang để chọn khi nào giá sẽ hiển thị. Quý vị cũng có thể thêm giới hạn lưu trú tối thiểu tại đây.
  6. Nhấp vào “Xem lại loại giá” để nhìn tổng thể cài đặt trong loại giá mới của Quý vị
  7. Chọn “Quay lại” để tiếp tục thay đổi, hoặc nhấp “Kích hoạt loại giá” để xác nhận loại giá mới