Đồng bộ hóa lịch Booking.com với lịch của bên thứ ba

Cập nhật 3 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Để giúp Quý vị kiểm soát được tất cả đặt phòng và tránh đặt phòng bị trùng lặp, Quý vị có thể đồng bộ hóa lịch Booking.com của mình với các lịch của bên thứ ba. Quý vị nên nhập dữ liệu đặt phòng từ các nền tảng khác và xuất dữ liệu đặt phòng và ngày đóng phòng trên Booking.com sang các nền tảng đó. Chúng tôi khuyến nghị thực hiện cả hai để không phải chặn ngày theo cách thủ công trong tất cả các lịch của Quý vị.

Nếu mới sử dụng Booking.com, Quý vị nên làm điều này trước khi chỗ nghỉ bắt đầu nhận đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi. Lưu ý rằng lịch không được đồng bộ hóa theo thời gian thực, vì vậy các đặt phòng riêng lẻ được thực hiện trên các nền tảng khác sẽ không được đồng bộ hóa ngay lập tức với lịch Booking.com và ngược lại.


Các nội dung trong bài viết này


Điều kiện tham gia

Tính năng Đồng bộ hóa lịch không hỗ trợ mọi loại chỗ nghỉ Để nhập hoặc xuất dữ liệu lịch, chỗ nghỉ cần có tối đa 20 loại phòng và tối đa một căn cho mỗi loại phòng. Chỗ nghỉ cũng không thể sử dụng các dịch vụ kết nối XML như hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc công cụ quản lý kênh.

Để xem Quý vị có thể sử dụng tính năng này hay không, hãy đăng nhập extranet và nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống. Nếu chỗ nghỉ đủ điều kiện sử dụng tính năng này, Quý vị sẽ thấy Đồng bộ hóa lịch trong danh mục thả xuống.


Đồng bộ hóa lịch của Quý vị trên các kênh

Việc nhập dữ liệu lịch của bên thứ ba sẽ hữu ích nếu Quý vị sử dụng các kênh trực tuyến khác và muốn thực hiện cả việc nhập và đồng bộ hóa dữ liệu của các lịch khác với lịch Booking.com của Quý vị. Để đảm bảo tình trạng phòng trống của Quý vị đồng nhất giữa các kênh, Quý vị cũng nên xuất dữ liệu lịch Booking.com sang lịch của bên thứ ba. Hãy đảm bảo mở lịch của bên thứ ba trong khi thực hiện việc này.

Sau đây là cách đồng bộ hóa lịch của Quý vị trên các kênh:

  1. Đăng nhập vào extranet.
  2. Tùy vào extranet của Quý vị, nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi nhấp vào Lịch, hoặc nhấp vào Lịch & Giá.
  3. Nhấp vào Đồng bộ hóa lịch.
  4. Nhấp vào Thêm kết nối lịch, sau đó thêm đường dẫn đến lịch của bên thứ ba mà Quý vị muốn nhập dữ liệu đặt phòng. Đặt tên cho kết nối lịch – nếu đang kết nối với Airbnb, Quý vị có thể đặt là “Airbnb” – sau đó nhấp vào Bước tiếp theo. Quý vị cũng có thể nhấp Bỏ qua bước này nếu muốn chuyển thẳng đến bước xuất dữ liệu lịch. Quý vị có thể quay lại và nhập dữ liệu lịch của bên thứ ba sau bằng cách nhấp vào Hoàn thành cài đặt trên trang Đồng bộ hóa lịch.
  5. Để xuất dữ liệu lịch Booking.com, hãy sao chép đường dẫn của lịch Booking.com bằng cách nhấp vào Copy đường dẫn, rồi dán vào vị trí thích hợp trong lịch của bên thứ ba – ví dụ như trang đồng bộ hóa lịch của Airbnb. Dưới mục Lựa chọn xuất, hãy lựa chọn xuất Chỉ các ngày có đặt phòng hoặc cả Các ngày đóng và có đặt phòng. Quý vị cũng có thể chọn Bỏ qua việc xuất dữ liệu – Quý vị có thể chọn xuất dữ liệu lịch Booking.com của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Hoàn thành cài đặt trên trang Đồng bộ hóa lịch.
  1. Sau khi hoàn tất, Quý vị có thể quay lại extranet và nhấp Xong.

Quý vị sẽ thấy trạng thái là Đang kích hoạt khi kết nối đang được thiết lập. Sau khi lịch đã được đồng bộ hóa, trạng thái sẽ đổi thành OK. Quý vị sẽ có thể xem tổng quan về kết nối lịch của mình bất cứ khi nào quay lại trang Đồng bộ hóa lịch.

Chúng tôi tự động nhập tất cả lịch đã kết nối, tuy nhiên Quý vị có thể tự đồng bộ hóa lịch đã nhập bằng cách nhấp vào Nhập ngay. Để loại bỏ lịch đã nhập và ngừng đồng bộ hóa, hãy nhấp vào Xóa.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?