Cập nhật giá và tình trạng phòng trống

Cập nhật 1 năm trước | 5 phút đọc
Lưu

Tăng độ hiện diện trong kết quả tìm kiếm và thu hút khách đặt phòng sớm bằng cách đăng tải giá & tình trạng phòng trống trước từ sớm. Càng có nhiều phòng/căn trống, càng có thể thu hút nhiều du khách hơn. Quý vị có thể cập nhật giá và tình trạng phòng trống thông qua lịch của mình trong extranet, ở dạng xem liệt kê hoặc theo tháng. Hãy đảm bảo đăng tải giá cho bất kỳ ngày nào Quý vị đã mở bán, để khách tiềm năng có thể xem và đặt các phòng/căn đó.


Các nội dung trong bài viết này


Cập nhật giá và tình trạng phòng trống ở dạng xem liệt kê​

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng xem liệt kê, hãy làm theo các bước này để cập nhật giá và tình trạng phòng trống:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi chọn Lịch.
 3. Tìm loại phòng/căn Quý vị muốn cập nhật phòng trống, sau đó điều chỉnh số lượng các phòng này và những ngày mà Quý vị muốn mở bán ở dòng Phòng để bán.
 4. Quý vị có thể chỉnh sửa giá cho loại phòng đó ở dòng Loại giá.
 5. Để thay đổi cho nhiều ngày cùng lúc, nhấp vào một ô và kéo nút trượt màu xanh ngang qua tất cả những ngày Quý vị muốn áp dụng thay đổi. Thêm số phòng/căn và giá mỗi đêm trong cửa sổ pop-up, rồi nhấp Lưu.
 6. Để thay đổi cho nhiều hơn một tháng cùng lúc, nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt đối với loại phòng/căn Quý vị muốn cập nhật. Trong bảng điều khiển xuất hiện, chọn số lượng phòng/căn Quý vị muốn bán, cũng như thông tin về ngày và giá bán, rồi nhấp vào Lưu thay đổi.
 7. Để thay đổi cho nhiều phòng/căn cùng lúc, nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt rồi chọn Nhiều loại phòng khi bảng điều khiển xuất hiện. Điều chỉnh số lượng phòng/căn cần bán cho loại phòng/căn Quý vị muốn cập nhật, rồi nhấp Lưu thay đổi.

Cập nhật lịch ở dạng xem theo tháng

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng xem theo tháng, hãy làm theo các bước này để cập nhật giá và tình trạng phòng trống:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi chọn Lịch.
 3. Chọn phòng hoặc căn mà Quý vị muốn cập nhật từ danh sách thả xuống.
 4. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày mà Quý vị muốn cập nhật bằng cách nhấp và kéo nút trượt trong lịch, hoặc chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc trong bảng điều khiển. Nhấp vào Lựa chọn ngày nâng cao trong danh sách thả xuống nếu Quý vị muốn xác định những ngày trong tuần cần áp dụng thay đổi.
 5. Trong bảng điều khiển, xác định số lượng phòng/căn cần bán cho loại phòng/căn đó, Loại giá áp dụng, giá bán và có chính sách không hoàn tiền hay không (lựa chọn này áp dụng cho các chỗ nghỉ chỉ có một Loại giá). Quý vị cũng có thể thêm các hạn chế vào Loại giá của mình tại đây.
 6. Hãy đảm bảo những ngày mà Quý vị áp dụng giá bán đều có phòng/căn được đánh dấu là Mở để nhận đặt phòng.
 7. Nhấp Lưu để áp dụng thay đổi.

Kiểm tra xem chỗ nghỉ có mở và nhận đặt phòng không

Quý vị có thể kiểm tra lịch extranet của mình để xem khi nào chỗ nghỉ nhận đặt phòng và khi nào thì không. Quý vị cũng có thể xem thông tin này trong ứng dụng Pulse. Các màu khác nhau cho biết trạng thái của phòng/căn:

 • Xanh lá phòng/căn của Quý vị đang mở và nhận đặt phòng vào ngày đó
 • Đỏ – phòng/căn của Quý vị không nhận đặt phòng vào ngày đó

Có một số lý do khiến phòng/căn không nhận đặt phòng. Quý vị sẽ thấy một trong các lý do này trong huy hiệu màu đỏ dưới tên phòng/căn trong lịch của mình:

 • Đã đóng – Quý vị đã đóng phòng/căn này. Nếu đang sử dụng Pulse, Quý vị có thể mở lại bằng cách gạt nút sang phải. Để làm việc này trong lịch extranet, nhấp vào dòng Phòng để bán – phòng sẽ tự động chuyển từ đỏ sang xanh lá.
 • Không có phòng – Quý vị chưa cài đặt số lượng phòng/căn trống cho loại phòng/căn này hoặc Quý vị đã giảm số lượng này xuống mức 0. Để mở và nhận đặt phòng lại, hãy cài đặt số lượng phòng/căn trống.
 • Thiếu giá – Quý vị chưa cài đặt giá cho Loại giá của Quý vị. Để mở lại phòng/căn và nhận đặt phòng, hãy cài đặt ít nhất một mức giá cho Loại giá áp dụng cho phòng/căn này.
 • Giá đã đóng – Loại giá của Quý vị cho ngày đó đã đóng. Để mở lại phòng/căn và nhận đặt phòng, hãy mở ít nhất một Loại giá áp dụng cho phòng/căn này.
 • Bị nhiều giới hạn – nhiều vấn đề khiến phòng/căn không thể nhận đặt phòng. Nhấp vào dòng Phòng để bán để xem cụ thể những vấn đề gì cần được khắc phục.
 • Đã bán hết – các phòng/căn Quý vị đang bán trên nền tảng của chúng tôi vào ngày đó đều đã được khách đặt. Nếu Quý vị có nhiều phòng/căn trống hơn và muốn mở lại để nhận đặt phòng, hãy cập nhật tình trạng phòng/căn trống của Quý vị.
 • Đã được đặt hết – tất cả phòng/căn của Quý vị vào ngày đó đã được khách đặt hết (trạng thái này chỉ có ở ứng dụng Pulse).

Bài viết này có hữu ích không?