Chuẩn bị trước để mở lại chỗ nghỉ

Cập nhật 3 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu muốn đóng chỗ nghỉ tạm thời để cải tạo hoặc do đã hết mùa du lịch, giờ đây Quý vị có thể cài đặt ngày mở lại chỗ nghỉ trong tương lai.

Quý vị có thể dễ dàng ấn định thời điểm muốn mở lại chỗ nghỉ để nhận đơn đặt, thời điểm khách có thể đặt phòng trở lại và mức giá. Chúng tôi sẽ gửi lời nhắc cho Quý vị trước ngày mở lại để Quý vị có thể thực hiện các điều chỉnh nếu cần.


Các nội dung trong bài viết này:


Cài đặt ngày mở lại chỗ nghỉ

Ngày mở lại là ngày chỗ nghỉ bắt đầu đón khách đến lưu trú tại chỗ nghỉ. Có vài cách để cài đặt ngày mở lại chỗ nghỉ trong tương lai:

Mục Thúc đẩy hiệu suất

  1. Đăng nhập vào extranet. 
  2. Nhấp vào mục Thúc đẩy hiệu suất và chọn Trung tâm Cơ hội. 
  3. Chọn Thiết lập kế hoạch mở lại chỗ nghỉ và nhấp vào Áp dụng đề xuất.
  4. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn ngày mở lại.
  5. Tiếp theo, chọn ngày hiển thị để ấn định thời điểm khách có thể thấy chỗ nghỉ và đặt phòng.
  6. Cuối cùng là cài đặt giá.

Biểu ngữ extranet

Trong extranet, nhấp vào biểu ngữ Thiết lập kế hoạch mở lại chỗ nghỉ và làm theo hướng dẫn ở trên bắt đầu từ bước 4. 

Email

Quý vị cũng có thể chuẩn bị trước cho việc mở lại chỗ nghỉ thông qua đường dẫn trong email từ chúng tôi.

Sau khi cài ngày mở lại, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị email xác nhận bao gồm các thông tin sau:

  • Ngày mở lại
  • Ngày hiển thị cho khách
  • Giá

Bảy ngày trước ngày mở lại, chúng tôi sẽ gửi lời nhắc qua email để Quý vị biết chỗ nghỉ của mình sẽ sớm mở lại. Quý vị vẫn có thể thực hiện các thay đổi như gỡ bỏ phòng trống và chỉnh sửa giá bất cứ lúc nào.


Cài đặt giá

Trong quá trình chuẩn bị để mở lại chỗ nghỉ, Quý vị cần cài đặt giá. Quý vị có thể cài mức giá giống như trước hoặc cài giá mới. Để thực hiện, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và chỉnh sửa giá trong lịch. Quý vị có thể cập nhật giá bất cứ lúc nào sau đó nếu cần.

Bài viết này có hữu ích không?