Hướng dẫn từng bước cách đăng tải giá và tình trạng phòng trống

Đã cập nhật 3 tháng trước
Lưu

Tìm hiểu thêm về lịch mới và các tính năng qua bài blog của chúng tôi:

Cách thử nghiệm kết hợp thay đổi lịch phòng trống (bài viết bằng tiếng Anh)  

Chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn từng bước bằng hình cách cập nhật giá và tình trạng phòng trốngthêm các giới hạn vào phòng trống của Quý vị. Hãy xem màn hình extranet của Quý vị khớp với hình ảnh nào dưới đây và tải hướng dẫn phù hợp.


Lựa chọn 1: Chế độ xem theo danh sách

Nếu Quý vị đang sử dụng Chế độ xem theo danh sách và muốn chuyển qua chế độ xem khác, hãy làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch" trong "Giá & tình trạng phòng trống".
  2. Ở góc trên cùng bên phải của lịch, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ màu trắng có chữ "Xem theo danh sách".
  3. Nhấp vào mũi tên bật/tắt để chọn "Xem theo tháng" hoặc "Xem theo năm".

 


Lựa chọn 2: Chế độ xem theo tháng

Nếu Quý vị đang sử dụng Chế độ xem theo tháng và muốn chuyển qua chế độ xem khác, hãy làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch" trong "Giá & tình trạng phòng trống".
  2. Ở góc trên cùng bên phải của lịch, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ màu trắng có chữ "Xem theo tháng".
  3. Nhấp vào mũi tên bật/tắt để chọn "Xem theo danh sách" hoặc "Xem theo năm".

Bài viết này có hữu ích không?