Làm sao để kết nối lịch Booking.com của tôi với các lịch khác?

Đã cập nhật 2 day trước
Save

Để luôn theo dõi được tất cả các đặt phòng và tránh đặt phòng trùng lặp, Quý vị có thể đồng bộ hóa lịch Booking.com của mình với các lịch của bên thứ ba khác. Ví dụ: Quý vị có thể nhập lịch đặt phòng Airbnb hoặc HomeAway của mình vào lịch Booking.com hoặc xuất lịch Booking.com sang lịch Airbnb hoặc Google.

Chúng tôi khuyên Quý vị nên làm cả hai - xuất và nhập lịch Booking.com. Như vậy, Quý vị có thể quản lý các đặt phòng của mình trên tất cả các nền tảng mà không cần phải thủ công đóng phòng trên lịch Booking.com khi có đặt phòng từ các nền tảng khác. Quý vị chỉ cần lưu ý rằng lịch không được đồng bộ hóa theo thời gian thực, vì vậy các đặt phòng riêng lẻ được thực hiện trên các nền tảng khác sẽ không được đồng bộ hóa ngay lập tức với lịch Booking.com và ngược lại.

Nếu Quý vị mới sử dụng Booking.com, chúng tôi khuyên Quý vị nên làm điều này trước khi chỗ nghỉ mở nhận đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi.

Để nhập hoặc xuất lịch, Quý vị cần:

 • Có một chỗ nghỉ với 20 loại phòng trở xuống và tối đa 1 căn cho mỗi loại phòng.
 • Chỗ nghỉ không sử dụng các dịch vụ kết nối XML như hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) hoặc công cụ quản lý kênh.

Không phải chỗ nghỉ nào cũng có thể sử dụng tính năng này. Để xem tùy chọn này có sẵn cho Quý vị hay không, vui lòng đi đến mục Giá & Tình trạng phòng trống” hoặc Lịch trong extranet của Quý vị. Nếu chỗ nghỉ của Quý vị đủ điều kiện sử dụng tính năng này, Quý vị sẽ thấy tùy chọn “Đồng bộ hóa lịch”. Lưu ý rằng đặt phòng không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là sẽ có sự chậm trễ khi đặt phòng từ các lịch bên ngoài được đồng bộ hóa với lịch của Booking.com và ngược lại.

Để nhập và xuất lịch, vui lòng làm theo các bước sau:

Nhập lịch của bên thứ ba

Tùy chọn này hữu ích nếu Quý vị sử dụng các kênh trực tuyến khác và muốn nhập và đồng bộ lịch khác với lịch của Booking.com. Cách làm như sau:

 1. Sao chép đường dẫn URL của lịch bên ngoài.
 2. Đăng nhập vào extranet và chọn Lịch hoặc mục Giá & tình trạng phòng trống” và sau đó chọn “Đồng bộ hóa lịch”. Thao tác này sẽ đưa Quý vị đến trang tổng quan đồng bộ hóa lịch.

Quý vị cũng có thể truy cập trang tổng quan đồng bộ hóa lịch qua lịch hàng tháng của mình bằng cách nhấp vào “Đồng bộ hóa lịch” dưới lịch.

 1. Nhấp vào “Thêm kết nối lịch”. Dán đường dẫn từ lịch của bên thứ ba vào ô, sau đó đặt tên cho kết nối (ví dụ: nếu Quý vị đang kết nối với Airbnb, Quý vị có thể gọi đó là “Airbnb”) và sau đó nhấp vào “Bước tiếp theo”.
 2. Sao chép đường dẫn iCal Booking.com bằng cách nhấp vào “Sao chép đường dẫn”, rồi sau đó dán vào ô phù hợp trên lịch của bên thứ ba – ví dụ: trang đồng bộ hóa lịch của Airbnb. Sau khi thực hiện xong việc này, Quý vị có thể quay lại extranet của mình và nhấp vào “Đã xong”.

Lúc này Quý vị sẽ thấy lịch đó trong phần tổng quan kết nối của mình. Sẽ mất một thời gian ngắn để chúng tôi hoàn tất việc thiết lập kết nối, vì thế Quý vị sẽ thấy trạng thái là “Đang kích hoạt” khi kết nối đang được thiết lập. Sau khi lịch đã được đồng bộ hóa, trạng thái sẽ đổi thành “OK”.

     5. Mỗi lịch mà Quý vị nhập vào sẽ có lựa chọn “Đồng bộ ngay” và “Xóa”. Nhấp vào “Đồng bộ ngay” sẽ tự động đồng bộ lịch đã nhập vào. Nhấp vào “Xóa” sẽ xóa lịch đã nhập vào và dừng việc đồng bộ.  


Xuất lịch Booking.com

Lựa chọn này sẽ cho Quý vị sao chép trạng thái phòng trên Booking.com sang lịch của bên thứ ba. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet, nhấp vào mục “Lịch” hoặc “Giá & Tình trạng phòng trống” và chọn “Đồng bộ lịch”. Thao tác này sẽ đưa Quý vị đến trang tổng quan đồng bộ hóa lịch.
 2. Nhấp vào “Thêm kết nối lịch”, sau đó kéo xuống và nhấp vào “Bỏ qua bước này”.

Quan trọng: nếu Quý vị chưa nhập lịch của mình từ một nền tảng khác, các đặt phòng từ trang web đó sẽ không được phản ánh hoặc chặn trong lịch Booking.com của Quý vị. Quý vị chỉ nên bỏ qua bước này nếu có kế hoạch tự chặn đặt phòng nhận được từ các trang web khác bằng cách thao tác thủ công, hoặc nếu Quý vị đã nhập lịch khác của mình.

 1. Trong cửa sổ pop-up, hãy đặt tên cho kết nối và nhấp “Xuất lịch”.
 2. Sao chép đường dẫn bằng cách nhấp vào “Sao chép đường dẫn”, và sau đó dán vào ô phù hợp trên lịch của bên thứ ba. Sau khi làm xong việc này, Quý vị hãy quay lại extranet và nhấp vào “Hoàn tất”.

Lúc này Quý vị sẽ thấy lịch đó trong phần tổng quan kết nối của mình. Sẽ mất một thời gian ngắn để chúng tôi hoàn tất việc thiết lập kết nối, vì thế Quý vị sẽ thấy trạng thái là “Đang kích hoạt” khi kết nối đang được thiết lập. Sau khi lịch của Quý vị được đồng bộ, trạng thái sẽ đổi thành “Chỉ xuất”.

 1. Để hủy việc xuất lịch từ Booking.com sang trang web lịch của bên thứ ba, hãy xóa kết nối trên nền tảng khác đó.

Quý vị hãy nhớ là: Lịch không được đồng bộ hóa theo thời gian thực, do đó, các đặt phòng riêng lẻ được thực hiện trên các nền tảng khác sẽ không được đồng bộ hóa ngay lập tức với lịch của Booking.com và ngược lại.

Quý vị nghĩ gì về trang này?