Làm sao để sao chép giá của tôi cho năm sau?

Đã cập nhật 5 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể tiết kiệm thời gian – và thu hút khách đặt sớm – bằng cách dùng lựa chọn “Sao chép giá hàng năm” trong extranet. Tính năng này cho phép Quý vị sao chép giá, phòng và giới hạn từ năm nay sang nằm sau hoặc mùa sau một cách dễ dàng, để Quý vị có thể nhận thêm nhiều đặt phòng trước sớm hơn.

Chỉ cần thực hiện những bước đơn giản sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Giá & Tình trạng phòng trống
  2. Nhấn vào “Sao chép giá hàng năm”. Một trình đơn thả xuống sẽ xuống hiện, Quý vị hãy chọn khoảng thời gian mình muốn copy mức giá (nguyên cả năm, nguyên quý hoặc một khoảng thời gian tùy chọn).
  3. Chọn những ngày trong tuần, loại giá và/hoặc loại phòng Quý vị muốn sao chép mức giá sang. Nếu Quý vị muốn sao chép toàn bộ phòng và giá, hãy chọn "Tất cả phòng và giá".
  4. Chọn nếu Quý vị muốn sao chép cùng giá đó hay muốn thay đổi. Quý vị có thể nhấn vào "Sử dụng giá giống năm nay"hoặc chọn tăng hoặc giảm một khoảng giá nhất định hoặc một phần trăm nhất định so với giá hiện tại.
  5. Nếu Quý vị có các giới hạn cần cài đặt (ví dụ: thời gian lưu trú tối thiểu, thời gian đặt trước tối đa, v.v.) Quý vị có thể sao chép những chi tiết này qua.
  6. Nhấp vào “Xem lại các thay đổi” để kiểm tra lần cuối. Trên trang tiếp theo, Quý vị có thể xem những thông tin đã nhập và chỉnh sửa nếu cần.
  7. Chọn “Xác nhận và lưu lại” để hoàn tất. Có thể mất vài phút để các thay đổi này được hiển thị trên lịch của Quý vị.

Mẹo: Sau khi sao chép giá qua năm hoặc mùa tiếp theo, đừng quên thêm phòng trống cho năm hay mùa đó để khách có thể đặt chỗ nghỉ.

Bài viết này có hữu ích không?