Làm thế nào để tạm đóng phòng trống cho đăng ký

Đã cập nhật 7 month trước
Save

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp của Quý vị có thể gặp phải những tình huống đặc biệt, từ đó ảnh hưởng đến tình trạng phòng trống của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để giúp Quý vị được linh động nhiều hơn nữa và cảm thấy dễ dàng hơn trong việc quản lý mối quan hệ với chúng tôi khi xảy ra việc ngoài dự kiến.

Chức năng tạm đóng phòng trống là một cách để chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Chức năng này cho phép Quý vị tạm “treo” chỗ nghỉ – hoặc tạm đóng phòng trống – trong thời gian tùy theo nhu cầu của Quý vị.

Điều gì sẽ xảy ra khi chỗ nghỉ của tôi tạm đóng phòng trống?

Quý vị sẽ không thể nhận được bất kỳ đặt phòng nào vào những ngày chọn tạm đóng – đây được gọi là thời gian tạm đóng phòng trống. Khi thiết lập thời gian tạm đóng phòng trống, Quý vị có thể cài đặt hoặc để trống ngày kết thúc. Với trường hợp thứ hai, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị chọn ngày để chúng tôi nhắc Quý vị mở lại phòng trống cho chỗ nghỉ. Chúng tôi cũng sẽ thêm thông báo vào đăng ký của Quý vị để cho khách biết họ không thể đặt chỗ nghỉ của Quý tại thời điểm này.

Trong thời gian tạm đóng phòng trống:

 • Khách vẫn có thể thấy chỗ nghỉ của Quý vị
 • Khách có thể đặt phòng vào những ngày nằm ngoài thời gian tạm đóng phòng trống
 • Danh hiệu thành viên Genius và Ưu tiên của Quý vị không bị ảnh hưởng
 • Quý vị có thể thay đổi cài đặt cho chỗ nghỉ như bình thường

Điều cần lưu ý:

 • Quý vị vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với tất cả đặt phòng hiện có và hóa đơn chưa thanh toán trong thời gian chỗ nghỉ tạm đóng phòng trống
 • Vì khách không thể đặt chỗ nghỉ, việc tạm đóng phòng trống có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của Quý vị
 • Nếu Quý vị có thay đổi cài đặt cho những ngày nằm trong thời gian tạm đóng phòng trống, việc này sẽ không chuyển những ngày đó sang trạng thái có thể đặt được, trừ khi Quý vị mở lại phòng trống

Làm thế nào để tạm đóng phòng trống cho chỗ nghỉ?

Để tạm đóng phòng trống, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào “Chỗ nghỉ” rồi nhấp vào “Thông tin chung”.
 3. Bên cạnh “Trạng thái chỗ nghỉ”, nhấp vào “Tạm đóng phòng trống cho đăng ký”.
 4. Chọn lý do tạm đóng phòng trống từ menu thả xuống.
 5. Cho biết Quý vị có muốn mở cửa chỗ nghỉ để nhận đặt phòng sau khi hết thời gian tạm đóng phòng trống không.
 6. Chọn ngày bắt đầu tạm đóng phòng trống.
 7. Nếu Quý vị muốn mở cửa chỗ nghỉ để nhận đặt phòng sau khi hết thời gian tạm đóng phòng trống, hãy chọn ngày kết thúc. Nếu Quý vị chưa muốn mở cửa chỗ nghỉ để nhận đặt phòng sau khi hết thời gian tạm đóng phòng trống, hãy chọn ngày nhắc nhở để chúng tôi có thể nhắc Quý vị về việc mở lại phòng trống.
 8. Nhấp vào “Tiếp tục” để xác nhận và lưu cài đặt tạm đóng phòng trống.

Làm thế nào để mở lại phòng trống cho chỗ nghỉ?

Chỗ nghỉ của Quý vị sẽ ở trạng thái mở bán sau ngày kết thúc tạm đóng phòng trống đã chọn. Nhưng Quý vị cũng có thể mở lại phòng trống vào bất cứ lúc nào trước ngày đó. Khi chỗ nghỉ đang tạm đóng phòng trống, Quý vị sẽ thấy một banner cố định trong extranet mời Quý vị mở lại phòng trống. Để mở lại phòng trống, hãy nhấp vào banner rồi vào “Mở lại và đi đến lịch”. Sau đó, Quý vị có thể mở lại phòng trống trong lịch của mình.

Nếu đặt ngày nhắc nhở thay vì ngày kết thúc tạm đóng, Quý vị sẽ nhận được email vào ngày đó, liên quan đến việc mở lại phòng trống hay tiếp tục tạm đóng.

Quý vị nghĩ gì về trang này?