Sao chép giá hàng năm qua năm sau

Cập nhật 2 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Công cụ Sao chép giá hàng năm giúp Quý vị dễ dàng sao chép các loại giá, phòng và giới hạn của năm hiện tại sang năm sau hoặc mùa sau. Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và chuẩn bị chỗ nghỉ để nhận thêm nhiều đặt phòng sớm hơn.

Làm theo các bước sau đây để sao chép giá của Quý vị qua năm sau:

  1. Đăng nhập extranet
  2. Nhấp vào mục Giá và tình trạng phòng trống và chọn Sao chép giá hàng năm
  3. Chọn khoảng thời gian mà Quý vị muốn sao chép giá – Quý vị có thể chọn nguyên một năm hoặc một phạm vi thời gian cụ thể
  4. Chọn các ngày trong tuần, loại giá và/hoặc loại phòng mà Quý vị muốn sao chép
  5. Lựa chọn sao chép cùng mức giá hoặc tăng/giảm các mức giá này theo phần trăm hoặc theo một giá trị cụ thể
  6. Cho biết Quý vị có muốn sao chép bất kỳ giới hạn nào mà Quý vị đã cài đặt hay không, như thời gian lưu trú tối thiểu hoặc thời gian đặt trước tối đa
  7. Nhấp vào Xem lại để kiểm tra các lựa chọn của Quý vị, sau đó nhấp vào Xác nhận và lưu để hoàn tất

Có thể mất vài phút trước khi các thay đổi được hiển thị trong lịch của Quý vị. Sau khi đã sao chép giá qua năm sau hoặc mùa sau, hãy đảm bảo Quý vị thêm tình trạng phòng trống để chỗ nghỉ có thể mở và nhận đặt phòng. Đọc bài viết này để biết thêm thông tin về cách thực hiện.

Bài viết này có hữu ích không?