Tạm đóng phòng trống

Cập nhật 4 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Tình trạng phòng trống của Quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, chính vì thế mà tính linh hoạt trở thành một phần quan trọng trong các sản phẩm của chúng tôi. Một trong những giải pháp giúp Quý vị dễ dàng quản lý mối quan hệ đối tác với chúng tôi đó là chức năng tạm đóng, cho phép Quý vị tạm đóng đăng ký chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi trong khoảng thời gian mình cần.


Các nội dung trong bài viết này


Điều gì sẽ xảy ra khi chỗ nghỉ tạm đóng phòng trống

Quý vị sẽ không thể nhận được bất kỳ đặt phòng nào vào những ngày chỗ nghỉ tạm đóng – đây được gọi là thời gian tạm đóng phòng trống. Khi thiết lập thời gian tạm đóng phòng trống, Quý vị có thể cài đặt hoặc để trống ngày kết thúc. Với trường hợp thứ hai, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị chọn ngày để chúng tôi nhắc Quý vị mở lại phòng trống cho chỗ nghỉ. Chúng tôi cũng sẽ thêm thông báo vào đăng ký của Quý vị để cho khách biết họ không thể đặt chỗ nghỉ của Quý tại thời điểm này.

Trong thời gian tạm đóng phòng trống:

 • Khách vẫn có thể thấy chỗ nghỉ của Quý vị
 • Khách có thể đặt phòng vào những ngày nằm ngoài thời gian tạm đóng phòng trống
 • Danh hiệu thành viên Genius và Đối tác Ưu tiên của Quý vị không bị ảnh hưởng
 • Quý vị có thể thay đổi cài đặt cho chỗ nghỉ như bình thường

Điều cần lưu ý:

 • Quý vị vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với tất cả đặt phòng hiện có và hóa đơn chưa thanh toán trong thời gian chỗ nghỉ tạm đóng phòng trống
 • Vì khách không thể đặt chỗ nghỉ, việc tạm đóng phòng trống có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của Quý vị
 • Mọi thay đổi Quý vị thực hiện cho những ngày nằm trong thời gian tạm đóng phòng trống sẽ không chuyển những ngày đó sang trạng thái có thể đặt được, trừ khi Quý vị mở lại phòng trống

Tạm đóng phòng trống cho chỗ nghỉ

Để tạm đóng phòng trống, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Thông tin chung
 3. Nhấp vào Tạm đóng phòng trống cho đăng ký
 4. Chọn lý do tạm đóng phòng từ danh sách thả xuống và cho biết Quý vị có muốn chỗ nghỉ vẫn mở để nhận đặt phòng bên ngoài khoảng thời gian tạm đóng hay không
 5. Chọn ngày bắt đầu tạm đóng phòng trống
 6. Nếu muốn chỗ nghỉ vẫn mở để nhận đặt phòng bên ngoài khoảng thời gian tạm đóng, hãy chọn ngày kết thúc tạm đóng. Ngược lại, hãy chọn ngày Quý vị muốn chúng tôi nhắc mở lại phòng nếu Quý vị không muốn mở chỗ nghỉ và nhận đặt phòng ngoài thời gian tạm đóng.
 7. Chọn vào ô để xác nhận rằng Quý vị sẽ tiếp đón tất cả đặt phòng sắp tới mà mình đã nhận được trước đó, hoặc nhấp vào Liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu không thể tiếp đón các đặt phòng này
 8. Nhấp vào Tiếp theo để xác nhận và lưu cài đặt tạm đóng phòng trống

Mở lại phòng trống cho chỗ nghỉ sau khi tạm đóng

Chỗ nghỉ sẽ tự động mở lại để nhận đặt phòng sau ngày kết thúc tạm đóng nếu Quý vị đã cài đặt tùy chọn này. Nếu Quý vị không chọn mở lại sau thời gian tạm đóng, chúng tôi sẽ không tự động mở lại chỗ nghỉ.

Quý vị luôn có thể mở lại phòng trống bất cứ lúc nào trước ngày kết thúc đã chọn. Khi chỗ nghỉ đang tạm đóng phòng trống, Quý vị sẽ thấy trong extranet có một banner cố định mời Quý vị mở lại phòng trống. Để mở lại phòng trống, hãy nhấp vào Mở lại phòng trống ngay trên banner. Sau đó, Quý vị có thể mở lại phòng trống trong lịch của mình.

Nếu đặt ngày nhắc nhở thay vì ngày kết thúc tạm đóng, Quý vị sẽ nhận được email vào ngày đó, liên quan đến việc mở lại phòng trống hay tiếp tục tạm đóng.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?