Thiết lập tính năng tự động mở bán phòng và căn đã đóng

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Tính năng tự động mở bán giúp đảm bảo rằng khi đặt phòng bị hủy, Quý vị có thể tự động mở lại phòng hoặc căn bị hủy để chúng có thể được đặt lại bởi các khách hàng tiềm năng khác. Điều này giúp chỗ nghỉ tối ưu hóa tình trạng phòng trống và độ hiện diện mà không cần phải thủ công thực hiện các thay đổi trên extranet.

Khi Quý vị đăng ký làm đối tác mới, tính năng tự động mở bán sẽ được mặc định kích hoạt. Để bật hoặc tắt tính năng này, Quý vị vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi chọn Lịch
  3. Nhấp vào biểu tượng cài đặt (ba chấm dọc)
  4. Nhấp vào Tự động mở bán
  5. Trong Cài đặt lịch, nhấp vào hoặc Không tùy thuộc vào việc Quý vị muốn bật hay tắt tính năng tự động mở bán

Bài viết này có hữu ích không?