Cập nhật tình trạng phòng trống trên lịch bằng ứng dụng Pulse

Cập nhật 2 năm trước | 7 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể cập nhật tình trạng phòng trống cho một hoặc nhiều ngày bằng ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS và Android.

Trên ứng dụng Pulse, có thể Quý vị đang sử dụng lịch cũ hoặc lịch mới. Kiểm tra xem Quý vị đang sử dụng lịch nào bằng cách so sánh giao diện trong Pulse với ảnh chụp màn hình bên dưới, sau đó làm theo các bước tương ứng để cập nhật tình trạng phòng trống.


Có gì trong bài viết này?


Nhận diện lịch

 

Chúng tôi hiện đang trong quá trình chuyển các đối tác từ lịch Pulse cũ sang lịch mới, vì vậy một số đối tác vẫn đang sử dụng lịch cũ. Xem ảnh bên dưới để biết Quý vị đang sử dụng lịch nào và nên làm theo các bước nào để cập nhật tình trạng phòng trống.


Lịch cũ

 

Làm theo các bước bên dưới để cập nhật tình trạng phòng trống bằng lịch cũ trong ứng dụng Pulse.

Quản lý từng ngày riêng lẻ bằng lịch cũ

 1. Mở ứng dụng Pulse
 2. Nếu Quý vị dùng iOS, nhấp vào mục Phòng trống ở cuối màn hình
 3. Nếu Quý vị dùng Android, nhấp vào biểu tượng lịch ở đầu màn hình
 4. Chọn ngày muốn cập nhật tình trạng phòng trống
 5. Kéo xuống loại phòng muốn cập nhật
 6. Nhấp vào + hoặc - để chỉnh số lượng phòng muốn bán
 7. Các thay đổi của Quý vị sẽ được tự động lưu

Quản lý nhiều ngày bằng lịch cũ

 1. Mở ứng dụng Pulse
 2. Nếu Quý vị dùng iOS, nhấp vào mục Phòng trống ở cuối màn hình
 3. Nếu Quý vị dùng Android, nhấp vào biểu tượng lịch ở đầu màn hình
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày bên dưới lịch
 5. Chọn khoảng ngày muốn cập nhật tình trạng phòng trống
 6. Nhấp vào Điều chỉnh phòng trống để lưu thay đổi
 7. Chọn loại phòng muốn cập nhật, hoặc chọn một chỗ nghỉ rồi chọn loại phòng nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trên cùng một tài khoản
 8. Nhấp vào + hoặc - để chỉnh số lượng phòng muốn bán
 9. Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào Lưu để hoàn tất cập nhật
 10. Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải để lưu cập nhật

Đừng quên tải giá cho bất kỳ ngày nào Quý vị mở bán. Các phòng chỉ mở/đặt được khi đã cài đặt giá. Khách có thể đặt phòng đến 16 tháng trước đó; do đó, Quý vị cần đảm bảo mình tận dụng mọi cơ hội để khách có thể nhìn thấy – và đặt.

Tìm hiểu cách tải ứng dụng quản lý chỗ nghỉ Pulse của chúng tôi.


Lịch mới

Làm theo các bước bên dưới để cập nhật tình trạng phòng trống bằng lịch mới trong ứng dụng Pulse.

Quản lý từng ngày riêng lẻ bằng lịch mới

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị
 2. Vào mục Phòng trống
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 9
 4. Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 7
 5. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước 6
 6. Nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật tình trạng phòng trống
 7. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó
 8. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa, sau đó chuyển sang bước 10
 9. Nhấp vào ngày Quý vị muốn thực hiện thay đổi
 10. Nhấp vào + hoặc - để chỉnh số lượng phòng muốn bán
 11. Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình để hoàn tất cập nhật, hoặc nhấp Thiết lập lại nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi
 12. Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi, hoặc nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái màn hình, sau đó nhấp vào Hủy nếu không muốn áp dụng thay đổi

Quản lý nhiều ngày bằng lịch mới

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị
 2. Vào mục Phòng trống
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 9
 4. Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 7
 5. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước 6
 6. Nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật tình trạng phòng trống
 7. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó
 8. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào loại phòng muốn cập nhật
 9. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày
 10. Chọn khoảng ngày muốn thực hiện thay đổi
 11. Nhấp vào Điều chỉnh tình trạng phòng trống
 12. Nhấp vào + hoặc - để chỉnh số lượng phòng muốn bán
 13. Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình để hoàn tất cập nhật, hoặc nhấp Thiết lập lại nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi
 14. Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi, hoặc nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái màn hình, sau đó nhấp vào Hủy nếu không muốn áp dụng thay đổi

Bài viết này có hữu ích không?