Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Chặn những ngày cụ thể trong lịch

Cập nhật 1 năm trước | 7 phút đọc
Lưu

Có thể có những thời điểm Quý vị không muốn nhận bất kỳ đặt phòng nào cho các phòng hoặc căn cụ thể. Quý vị có thể tránh những đặt phòng này bằng cách chặn ngày trong lịch, thông qua extranet hoặc ứng dụng Pulse.

Cách làm phụ thuộc vào giao diện lịch mà Quý vị sử dụng. Nếu Quý vị không chắc mình đang xem lịch theo kiểu nào, hãy nhìn ảnh chụp màn hình bên dưới và làm theo hướng dẫn phù hợp với những gì Quý vị thấy trong extranet hoặc Pulse.


Các nội dung trong bài viết này


  Chặn ngày trong extranet


  Xem dạng liệt kê: Đóng phòng trong extranet

  Nếu Quý vị đang xem lịch ở dạng liệt kê, đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
  2. Nhấp vào Trạng thái phòng của một ngày đang mở bán mà Quý vị muốn chặn

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn trong dạng xem liệt kê:

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt
  2. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian Quý vị muốn chặn
  3. Đánh dấu vào các ô để chọn những ngày trong tuần Quý vị muốn chặn
  4. Nhấp vào Trạng thái phòng rồi nhấn Đóng phòng
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi

  Xem theo tháng: Đóng phòng trong extranet

  Nếu Quý vị đang xem lịch theo tháng, đây là cách chặn ngày:

  1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
  2. Chọn phòng hoặc căn mà Quý vị muốn chặn từ danh sách thả xuống
  3. Chọn ngày muốn chặn phòng/căn này, bằng cách kéo hai biểu tượng ba sọc trên lịch hoặc nhập ngày vào ô Ngày bắt đầuNgày kết thúc
  4. Trong mục Mở hoặc đóng nhận đặt phòng, nhấp vào Đóng để chặn những ngày đó
  5. Nhấp Lưu các ngày đó sẽ chuyển sang màu đỏ để xác nhận đã bị chặn đặt phòng

  Để xem tổng quan tình trạng phòng trống dài hạn của chỗ nghỉ, hãy chuyển lịch sang dạng xem theo năm. Để thực hiện, hãy nhấp vào danh sách thả xuống có hiển thị tên của giao diện đang được sử dụng, rồi nhấp vào Xem theo năm.


  Chặn ngày trên ứng dụng Pulse

  Quý vị cũng có thể chặn ngày trong lịch bằng ứng dụng Pulse. Cách làm tùy thuộc vào việc Quý vị đang sử dụng lịch cũ hay lịch mới.

   


  Lịch cũ: Đóng phòng trên ứng dụng Pulse

  Nếu Quý vị đang dùng lịch cũ, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống
  2. Chọn ngày Quý vị muốn chặn
  3. Cuộn xuống phòng/căn muốn chặn, sau đó đổi trạng thái phòng từ Mở sang Đóng
  4. Nhấp vào Đóng trong phần Trạng thái phòng

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn khi dùng lịch cũ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày bên dưới lịch
  3. Chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn
  4. Nhấp vào Mở hoặc đóng phòng
  5. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android
  6. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy chọn chỗ nghỉ muốn cập nhật
  7. Chọn phòng/căn muốn chặn ngày
  8. Nhấp vào Đóng trong phần Trạng thái phòng
  9. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android

  Lịch mới: Đóng phòng trên ứng dụng Pulse

  Nếu Quý vị đang xem lịch mới ở dạng liệt kê, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Kéo xuống ngày muốn chặn và nhấp nút bật/tắt bên cạnh phòng hoặc căn muốn áp dụng. Trạng thái sẽ thay đổi từ Đặt được sang Đóng.

  Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, sau đây là cách chặn từng ngày riêng lẻ:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật.
  3. Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, hãy nhấp vào phòng/căn và ngày muốn chặn. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn chặn.
  4. Nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp nút bật/tắt bên cạnh tên phòng/căn để chuyển sang trạng thái Đóng. Nếu Quý vị đang dùng Android, hãy nhấp nút bật/tắt trên hàng Trạng thái phòng để chuyển nút này sang bên trái.
  5. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android.

  Sau đây là cách chặn một khoảng thời gian dài hơn khi dùng lịch mới:

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấp vào Tình trạng phòng trống.
  2. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy nhấp vào chỗ nghỉ muốn cập nhật.
  3. Nếu Quý vị đang dùng giao diện lịch, hãy nhấp vào loại phòng/căn muốn chặn. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy kéo xuống đến ngày muốn cập nhật rồi nhấp vào loại phòng/căn muốn chặn.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa cho nhiều ngày rồi chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn.
  5. Nhấp vào Mở hoặc đóng phòng rồi nhấp Đóng trong phần Trạng thái phòng.
  6. Nhấp Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấp vào dấu tích nếu dùng Android.

  Bài viết này có hữu ích không?