Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Chặn những ngày cụ thể trong lịch của Quý vị

Cập nhật 5 tháng trước | 7 phút đọc
Lưu

Có thể có những thời điểm trong năm mà Quý vị không muốn nhận bất kỳ đặt phòng nào cho một phòng hoặc căn cụ thể. Quý vị có thể dễ dàng tránh những đặt phòng này bằng cách chặn ngày trong lịch, thông qua extranet hoặc ứng dụng Pulse. Kiểm tra xem ảnh chụp màn hình nào dưới đây giống với những gì Quý vị thấy trong extranet hoặc Pulse rồi làm theo các bước tương ứng.


Có gì trong bài viết này?

Chặn những ngày cụ thể trong extranet

Chặn những ngày cụ thể trong ứng dụng Pulse


Chặn những ngày cụ thể trong extranet


Lịch ở dạng xem Liệt kê

Nếu xem lịch ở dạng xem Liệt kê, Quý vị có thể chặn các ngày cụ thể theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
 2. Để chặn các ngày cụ thể, nhấp vào Trạng thái phòng của một ngày có trạng thái mở/đặt được (màu xanh lá) và nhấp vào nút Đóng
 3. Để đóng một loại giá cụ thể cho phòng đó, nhấp vào hàng loại giá để xem tất cả loại giá, sau đó nhấp vào 
 4. Sau khi nhấp Lưu, ngày đó sẽ bắt đầu bị chặn đặt phòng và được thể hiện bằng màu đỏ

Làm theo các bước sau để chặn một khoảng thời gian dài hơn trong dạng xem Liệt kê:

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt
 2. Trong bảng điều khiển xuất hiện, chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian Quý vị muốn chặn
 3. Đánh dấu vào các ô để chọn những ngày trong tuần Quý vị muốn chặn 
 4. Nhấp vào Trạng thái phòng rồi nhấp vào nút Đóng phòng
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi để xác nhận các ngày bị chặn

Lịch ở dạng xem Tháng

Nếu xem lịch ở dạng xem Tháng, Quý vị có thể chặn các ngày cụ thể theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Lịch & Giá hoặc Giá & Tình trạng phòng trống, rồi nhấp vào Lịch
 2. Chọn loại phòng hoặc căn mà Quý vị muốn chặn từ danh sách thả xuống
 3. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho khoảng thời gian Quý vị muốn chặn, thông qua bảng điều khiển bên phải màn hình hoặc trực tiếp trong lịch
 4. Nhấp vào nút Đóng để chặn những ngày đó
 5. Sau khi nhấp Lưu, những ngày đó sẽ bắt đầu bị chặn đặt phòng và được thể hiện bằng màu đỏ

Gợi ý: Để xem tổng quan tình trạng phòng trống trong dài hạn của chỗ nghỉ, hãy chuyển lịch sang “dạng xem Năm”.


Chặn những ngày cụ thể trong ứng dụng Pulse

Quý vị cũng có thể chặn các ngày cụ thể trong lịch thông qua ứng dụng Pulse dành cho thiết bị iOS và Android. Sau khi tải Pulse, kiểm tra xem lịch nào bên dưới giống với lịch trong ứng dụng rồi làm theo các bước tương ứng.

 

Ảnh
Old Pulse calendar

 

Lịch cũ

 

Ảnh
New Pulse calendar

 

Lịch mới


Lịch cũ

Làm theo các bước sau đây để đóng một phòng cho một ngày cụ thể:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống
 2. Chọn ngày Quý vị muốn chặn
 3. Cuộn xuống hạng mục phòng Quý vị muốn chặn, sau đó thay đổi trạng thái phòng từ Mở sang Đóng
 4. Nhấn vào Đóng trong phần trạng thái phòng
 5. Thay đổi của Quý vị được lưu tự động – phòng đã bị chặn vào ngày đó

Làm theo các bước sau đây để đóng một phòng cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa nhiều ngày bên dưới lịch
 3. Chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn
 4. Nhấn vào Mở hoặc đóng phòng để lưu thay đổi
 5. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn cập nhật nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trong cùng một tài khoản, sau đó chọn loại phòng
 6. Nhấn vào Đóng trong phần trạng thái phòng
 7. Nhấn Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấn vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải màn hình nếu Quý vị dùng Android
 8. Khi dấu tích màu xanh lá xuất hiện, các thay đổi của Quý vị đã được lưu

 


Lịch mới

Làm theo các bước sau đây để đóng một phòng cho một ngày cụ thể:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống
 2. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6
  • Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5
  • Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước tiếp theo
 3. Nhấn vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn cập nhật
 4. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng lịch, hãy chọn loại phòng Quý vị muốn cập nhật bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đóNếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy cuộn xuống đến ngày phù hợp rồi nhấn vào loại phòng muốn cập nhật
 5. Nhấn vào ngày mà Quý vị muốn cập nhật
 6. Cuộn xuống đến trạng thái phòng và nhấn vào Đóng
 7. Nhấn Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấn vào dấu tích ở góc trên bên phải màn hình nếu Quý vị dùng Android (nếu muốn hủy các thay đổi, nhấn Cài lại trên iOS hoặc nhấn vào mũi tên ở góc trên bên trái màn hình rồi nhấn Hủy nếu Quý vị dùng Android)

Làm theo các bước sau đây để đóng một phòng cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Tình trạng phòng trống
 2. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6
  • Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5
  • Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước tiếp theo
 3. Nhấn vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn cập nhật
 4. Nếu Quý vị xem ngày theo dạng lịch, hãy chọn loại phòng Quý vị muốn cập nhật bằng cách nhấn vào lịch của loại phòng đóNếu Quý vị xem ngày theo dạng liệt kê, hãy cuộn xuống đến ngày phù hợp rồi nhấn vào loại phòng muốn cập nhật
 5. Nhấn vào Chỉnh sửa nhiều ngày rồi chọn khoảng ngày Quý vị muốn chặn
 6. Nhấn vào Mở hoặc đóng phòng rồi nhấn vào Đóng trong phần trạng thái phòng
 7. Nhấn Lưu nếu Quý vị dùng iOS, hoặc nhấn vào dấu tích ở góc trên bên phải màn hình nếu Quý vị dùng Android (nếu muốn hủy các thay đổi, nhấn Cài lại trên iOS hoặc nhấn vào mũi tên ở góc trên bên trái màn hình rồi nhấn Hủy nếu Quý vị dùng Android)

Bài viết này có hữu ích không?