Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cách cập nhật tình trạng phòng trống trên Pulse

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh giúp Quý vị cập nhật tình trạng phòng trống của mình trên ứng dụng Pulse.

Quý vị có thể tải cẩm nang về thiết bị của mình ở dưới đây:

Screen_Shot_2018-06-13_at_5.32.10_PM.pngScreen_Shot_2018-06-13_at_5.33.13_PM.png

Tải cẩm nang: dành cho iOS Tải cẩm nang: dành cho Android

Quý vị nghĩ gì về trang này?