Làm sao để kiểm tra trên Pulse xem khách có thể đặt phòng tại chỗ nghỉ của tôi trên Booking.com được không?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Một yếu tố quan trọng đó là nhận biết được khi nào chỗ nghỉ của Quý vị có thể đặt được (chúng tôi dùng từ “đặt được”) và khi nào thì không. Trong lịch trên Pulse, Quý vị có thể dễ dàng nhận biết khi nào chỗ nghỉ của mình có thể đặt được.

Cheatsheet: Trạng thái phòng

Ý nghĩ của từng màu trong hệ thống:

  • Xanh lá: Phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác của Quý vị có thể đặt được vào ngày đó.

  • Đỏ: Phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác của Quý vị không thể đặt được vào ngày đó. Khách sẽ không thể đặt phòng.

  • Vàng: Tất cả phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác của Quý vị đã được khách đặt, do đó, không thể đặt cho người khác vào cùng ngày nữa.

Đôi khi phòng/căn của Quý vị hiển thị là không thể đặt được, kể cả khi Quý vị không đóng ngày. Có một vài nguyên nhân cho việc này - Quý vị có thể xem nguyên nhân trong nhãn màu đỏ, dưới tên phòng trong lịch của Quý vị.

 

Đây là một số nguyên nhân vì sao phòng hiển thị là không thể đặt được:

  • Đã đóng: Quý vị đã đóng phòng. Để phòng có thể đặt được, Quý vị chỉ cần mở phòng bằng cách gạt nút sang bên phải.

  • Không có phòng: Quý vị chưa mở bán phòng/căn nào hoặc đã giảm số lượng phòng xuống “0”. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng thêm phòng/căn. 

  • Thiếu giá: Quý vị chưa thêm giá cho loại giá của mình. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng thêm ít nhất một giá cho một loại giá gắn với phòng/căn của Quý vị.

  • Đã đóng giá: Loại giá cho phòng này đã bị đóng. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng mở ít nhất một loại giá gắn với phòng/căn của Quý vị.

  • Đã bán hết: Các phòng/căn mà Quý vị đang bán trên Booking.com đều đã được đặt hết cho ngày đó. Nếu Quý vị có thêm phòng và muốn chỗ nghỉ có thể đặt được trở lại, hãy tải thêm phòng trống cho loại phòng/căn của Quý vị.

  • Đã được đặt hết: Tất cả các phòng/căn đã được đặt hết cho ngày đó.

Bài viết này có hữu ích không?