Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để kiểm tra trên Pulse xem khách có thể đặt phòng tại chỗ nghỉ của tôi trên Booking.com được không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Biết khi nào chỗ nghỉ có phòng để khách đặt và khi nào thì không là điều rất quan trọng (chúng tôi dùng từ “có thể đặt được”). Trong lịch trên Pulse, Quý vị có thể dễ dàng nhận biết khi nào chỗ nghỉ của mình có thể đặt được.

Ảnh
Cheatsheet: Trạng thái phòng

Ý nghĩ của từng màu trong hệ thống:

  • Xanh lá: Phòng, căn hộ hoặc đơn vị chỗ nghỉ khác của Quý vị có thể đặt được vào ngày đó.

  • Đỏ: Phòng, căn hộ hoặc đơn vị chỗ nghỉ khác của Quý vị không có thể đặt được vào ngày đó. Khách sẽ không thể đặt phòng.

  • Vàng: Tất cả phòng, căn hộ hoặc đơn vị chỗ nghỉ khác của Quý vị đã được khách đặt, do đó, không thể đặt cho người khác vào cùng ngày nữa.

Đôi khi phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ của Quý vị hiển thị là không thể đặt được, kể cả khi Quý vị không đóng ngày. Có một vài nguyên nhân cho việc này - Quý vị có thể xem nguyên nhân trong mục màu đỏ, dưới tên phòng trong lịch của Quý vị.

 

Đây là một số nguyên nhân vì sao phòng hiển thị là không thể đặt được:

  • Đã đóng: Quý vị đã đóng phòng. Để phòng có thể đặt được, Quý vị chỉ cần mở phòng bằng cách gạt nút sang bên phải.

  • Không có phòng: Quý vị chưa mở bán phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ nào hoặc đã giảm số lượng phòng xuống “0”. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng thêm phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ. 

  • Thiếu giá: Quý vị chưa thêm giá cho loại giá của mình. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng thêm ít nhất một giá cho một loại giá gắn với phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ của Quý vị.

  • Đã đóng giá: Loại giá cho phòng này đã bị đóng. Để các phòng có thể đặt được trở lại, vui lòng mở ít nhất một loại giá gắn với phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ của Quý vị.

  • Đã bán hết: Các phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ Quý vị đang bán trên Booking.com đều đã được đặt hết cho ngày đó. Nếu Quý vị có thêm phòng và muốn chỗ nghỉ có thể đặt được trở lại, thêm phòng trống cho phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ của Quý vị.

  • Đã được đặt hết: Tất cả các phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ đã được đặt hết cho ngày đó.

Bài viết này có hữu ích không?