Tôi có thể cài đặt tính năng điều chỉnh giá tự động theo số lượng khách cho từng loại phòng không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu Quý vị muốn giá phòng tự động thay đổi tùy theo số khách trong phòng, trước hết Quý vị cần phải kích hoạt tính năng “điều chỉnh giá tự động” trước (derived pricing).

Điều chỉnh giá tự động là gì?

Tính năng "Điều chỉnh giá tự động" là một cách dễ dàng để thiết lập giá theo số lượng khách cho từng loại phòng.

Quý vị chỉ cần tạo mức giá tiêu chuẩn cho số lượng khách mặc định (base) hoặc số khách tối đa của một phòng nhất định. Sau đó, hệ thống sẽ tự động cộng hoặc trừ phần trăm giá cho mỗi khách khi số người tăng hoặc giảm.

Với cách này, Quý vị sẽ có thể kiểm soát mức giá tiêu chuẩn của mình mà không cần phải cập nhật giá một cách thủ công theo số lượng khách trong phòng.

Làm cách nào để thiết lập chế độ điều chỉnh giá tự động?

Để thêm chức năng này, trước hết đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ của chúng tôi cần phải điều chỉnh cài đặt extranet của Quý vị. Quý vị có thể gọi cho họ theo số trung tâm hỗ trợ tại địa phương.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại