Tôi có thể cập nhật tình trạng phòng trống bằng thiết bị di động không?

Quý vị có thể cập nhật tình trạng phòng trống cho từng ngày riêng lẻ hay nhiều ngày bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu trên ứng dụng Pulse của chúng tôi. Hãy tìm hiểu cách thức trong hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh cách cập nhật tình trạng phòng trống trên Pulse của chúng tôi.

Ngoài ra, Quý vị cũng có thể làm theo các bước sau để cập nhật tình trạng phòng trống của mình trên các thiết bị iOS hay Android:

Cập nhật cho từng ngày riêng lẻ:

 1. Chọn mục “Lịch phòng trống” (iOS) hoặc “Phòng trống” (Android) ở cuối màn hình.
 2. Chọn ngày mà Quý vị muốn cập nhật.
 3. Kéo xuống loại phòng mà Quý vị muốn cập nhật.
 4. Chọn “+” hay “-” để điều chỉnh số lượng phòng muốn bán.
 5. Những thay đổi của Quý vị sẽ được tự động lưu.

Cập nhật tình trạng phòng trống cho nhiều ngày:

 1. Chọn mục “Lịch phòng trống” ở cuối màn hình.
 2. Chọn biểu tượng “Chỉnh sửa nhiều ngày cùng lúc” trên góc phải màn hình.
 3. Chọn khoảng thời gian mà Quý vị muốn chỉnh sửa
 4. Chọn “Điều chỉnh tình trạng phòng trống” để lưu các thay đổi
 5. Chọn loại phòng mà Quý vị muốn cập nhật (hoặc chọn chỗ nghỉ trước nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ trong cùng một tài khoản)
 6. Chọn “+” hay “-” để điều chỉnh số lượng phòng muốn bán, rồi chọn “Lưu” (hoặc nút tick trên góc phải cho thiết bị Android).
 7. Những thay đổi của Quý vị sẽ được tự động lưu khi dấu tick màu xanh hiện lên.

Quý vị đừng quên tải giá cho bất cứ ngày nào đã tạo phòng trống. Phòng chỉ có thể được đặt nếu đã được cài đặt giá.

Khách có thể đặt phòng tối đa 16 tháng trước ngày đến, vì vậy hãy chắc chắn rằng Quý vị tận dụng hết tất cả các cơ hội để được tìm thấy và được đặt phòng.

Tìm hiểu cách tải ứng dụng quản lý chỗ nghỉ Pulse của chúng tôi.