Tôi có thể thay đổi loại phòng để giải thích các đặc điểm của phòng tốt hơn và bán được nhiều hơn không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Quý vị có cần thực hiện thay đổi đối với loại phòng/đơn vị không?

Quý vị có thể thực hiện điều này dễ dàng thông qua extranet. Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấp vào “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn "Chi tiết phòng" (hoặc "Bố cục chỗ nghỉ", nếu tùy chọn đó hiển thị). Sau đó nhấp vào "Chỉnh sửa" bên cạnh phòng/đơn vị mà Quý vị muốn thay đổi
  2. Dưới "Loại phòng", Quý vị sẽ thấy một trình đơn thả xuống, nơi Quý vị có thể chọn loại phòng/đơn vị tương ứng.
  3. Dưới "Tên phòng", hãy nhớ chọn tên phù hợp nhất. Kiểm tra để đảm bảo thông tin chính xác, sau đó nhấp vào nút "Tiếp tục" màu lam ở cuối trang

Mẹo: Cập nhật loại phòng/đơn vị sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ lượt đặt phòng nào trong tương lai, vì thế hãy nhớ kiểm tra các lượt đặt phòng sắp tới của Quý vị và đảm bảo rằng Quý vị có tình trạng phòng trống chính xác. Nếu loại phòng/đơn vị được cập nhật ảnh hưởng đến giá phòng/đơn vị, vui lòng nhớ thay đổi giá cho phù hợp.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại