Thiết lập giá cho trẻ em

Đã cập nhật 1 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu bài viết

Mục Chính sách và giá trẻ em ở trang Chính sách trong extranet của Quý vị cho phép thiết lập giá trẻ em theo độ tuổi. 

Quý vị có thể thiết lập tối đa 3 quy tắc giá cho trẻ dựa trên độ tuổi. Theo những quy tắc này, phụ phí sẽ được tính thêm ngoài mức giá Quý vị đã thiết lập. Ví dụ, Quý vị thiết lập quy tắc giá là phụ phí 25 EUR/đêm/trẻ cho phòng gia đình. Bất cứ khách nào tìm kiếm cho kỳ nghỉ đi cùng nhiều trẻ em (nhiều hơn 1) sẽ thấy giá có bao gồm phụ phí 25 EUR cho phòng đang trống.

Để cập nhật hay thay đổi chính sách liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến mục Chỗ nghỉ và chọn Chính sách
  2. Trong mục Trẻ em & giường phụ*, nhấp vào Chỉnh sửa ngay dưới Chính sách và giá trẻ em để chỉnh sửa:
    • số trẻ có thể ngủ trên giường có sẵn (giường đã có trong phòng, không phải giường phụ hay nôi/cũi phụ)
    • mọi mức giá cho trẻ em mà Quý vị thu dựa theo độ tuổi, hoặc việc trẻ có thể ở miễn phí hay không
  3. Quý vị sẽ có thể xem lại các chính sách của mình và sức chứa đã đặt
  4. Sau đó, nhấp vào Lưu khi hoàn tất

Vui lòng lưu ý: Để thiết lập giá cho trẻ em, Quý vị cần phải thiết lập phòng cho trẻ em. Xem hướng dẫn chi tiết cách làm việc này tại đây.

* Quý vị cũng có thể xem banner có tựa đề “Thiết lập sức chứa của chỗ nghỉ và giá trẻ em” để được chuyển đến trang cài đặt chính sách, phòng và giá cho gia đình, tất cả ở cùng một nơi. Cách này sẽ giúp Quý vị thiết lập nhanh hơn so với việc thực hiện từng mục một.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay