Thiết lập Giá theo quốc gia

Đã cập nhật 3 week trước | 4 phút đọc
Lưu bài viết

Thu hút khách du lịch từ các quốc gia và khu vực mà Quý vị muốn nhắm đến bằng cách cung cấp Giá theo quốc gia. Sử dụng Giá theo quốc gia như một phần trong chiến lược giá của Quý vị để mở rộng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Kích hoạt Giá theo quốc gia ngay


Có gì trong bài viết này?

Hiểu về Giá theo quốc gia

Kích hoạt Giá theo quốc gia

Chỉnh sửa hoặc khóa Giá theo quốc gia


Hiểu về Giá theo quốc gia

Giá theo quốc gia có thể giúp Quý vị thu hút thêm khách trong nước và quốc tế bằng cách cung cấp mức giá hấp dẫn cho du khách ở các quốc gia mà Quý vị muốn nhắm đến. Quý vị có thể thúc đẩy doanh số đặt phòng của mình bằng cách tùy chỉnh mức giảm giá cho các thị trường cụ thể: quốc gia nơi có chỗ nghỉ của Quý vị, các quốc gia riêng lẻ khác, toàn khu vực hoặc toàn thế giới.

Áp dụng Giá theo quốc gia là một bước chủ động mà Quý vị có thể thực hiện như một phần trong chiến lược giá của Quý vị nhằm tăng tỉ lệ lấp phòng của chỗ nghỉ. Quý vị sẽ có thể củng cố vị thế về giá của mình bằng cách chỉ giảm giá cho khách hàng tiềm năng ở các quốc gia mà Quý vị cần thúc đẩy. Và nếu tình thế thay đổi, Quý vị luôn có thể điều chỉnh Giá theo quốc gia của mình bất cứ lúc nào.

Quý vị có thể chọn bất kỳ mức giảm giá nào từ 5% trở lên. Chúng tôi sẽ chỉ hiển thị mức giảm giá này cho những người sử dụng nền tảng của chúng tôi ở các quốc gia hoặc khu vực mà Quý vị muốn nhắm đến. Giá theo quốc gia có hiệu lực suốt cả năm và Quý vị có thể chọn tối đa 30 ngày không áp dụng.

Giá theo quốc gia áp dụng cho tất cả các phòng và Loại giá của Quý vị. Giảm giá theo quốc gia được áp dụng đồng thời với bất kỳ giảm giá Genius nào mà Quý vị cung cấp và bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác mà Quý vị đã thiết lập, ngoại trừ Giá trên điện thoại và Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn.

Để tìm hiểu thêm về Giá theo quốc gia, hãy xem qua trang Giải pháp này.

Lưu ý rằng tùy thuộc vào quốc gia mà chỗ nghỉ của Quý vị đang hoạt động, tính năng này có thể không khả dụng đối với Quý vị do các hạn chế về pháp lý hoặc thương mại. Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ tính năng Giá theo quốc gia cho tất cả quốc gia trên thế giới trong thời gian sớm nhất có thể.


Kích hoạt Giá theo quốc gia

Sau đây là cách thiết lập Giá theo quốc gia cho chỗ nghỉ của Quý vị

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó nhấp vào Giá theo quốc gia
 3. Chọn quốc gia hoặc khu vực Quý vị muốn áp dụng Giá theo quốc gia. Chúng tôi hiển thị những nội dung này theo thứ tự mà chúng tôi đề xuất Quý vị ưu tiên từng quốc gia hoặc khu vực, dựa trên những gì chúng tôi biết về chỗ nghỉ và các đặt phòng trước đó của Quý vị. Nếu có mũi tên bên cạnh một khu vực, Quý vị có thể nhấp vào đấy để chọn từng quốc gia trong khu vực đó.
 4. Nhập phần trăm giảm giá Quý vị muốn cung cấp
 5. Chọn bất kỳ ngày nhận phòng nào Quý vị không muốn áp dụng Giá theo quốc gia
 6. Nhấp vào Xem lại, sau đó nhấp vào Kích hoạt nếu mọi thứ đã chính xác

Chỉnh sửa hoặc khóa Giá theo quốc gia

Quý vị luôn có thể cập nhật các cài đặt Giá theo quốc gia hoặc khóa giá để các khách hàng tiềm năng không nhìn thấy nữa. Sau đây là cách tạm dừng hoặc chỉnh sửa Giá theo quốc gia của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó nhấp vào Giá theo quốc gia
 3. Nhấp vào tên của Giá theo quốc gia Quý vị muốn chỉnh sửa hoặc khóa để xem cài đặt hiện tại của nó
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Khóa
 5. Nếu Quý vị đã nhấp vào Chỉnh sửa, hãy cập nhật phần trăm giảm giá và bất kỳ ngày nào Quý vị không muốn áp dụng Giá theo quốc gia, sau đó nhấp vào Xem lại rồi Kích hoạt
 6. Nếu Quý vị đã nhấp vào Khóa, hãy nhấp vào Khóa một lần nữa để xác nhận

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile