Thiết lập tính năng Tự động mở bán phòng đã đóng

Đã cập nhật 1 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu bài viết

Tự động mở bán phòng đã đóng là chức năng mặc định trên Booking.com giúp mở trở lại các phòng bị hủy để tiếp tục cho thuê, ngay cả khi đối tác đã đóng phòng cho ngày cụ thể đó.

Thông thường, việc này sẽ giúp các đối tác cung cấp tối đa số lượng phòng trống mà không phải cập nhật thủ công trên hệ thống, đồng thời đảm bảo khả năng hiện diện cao hơn trên Booking.com.

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị vẫn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do virus corona và không muốn tiếp tục sử dụng tính năng Tự động mở bán phòng đã đóng, Quý vị có thể làm theo các bước sau: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản extranet của Quý vị.
  2. Nhấp vào mục Giá & Tình trạng phòng trống
  3. Đến biểu tượng Cài đặt ở góc trên cùng bên phải của Lịch
  4. Nhấp vào Tự động mở bán
  5. Trong Cài đặt lịch, nhấp Không để tắt tính năng Tự động mở bán

Vui lòng lưu ý: Vào tháng 4/2020, chúng tôi đã quyết định tạm thời ngừng tính năng “tự động mở bán phòng đã đóng” để đảm bảo rằng các đối tác chỗ nghỉ của chúng tôi tuân thủ các quy định của địa phương liên quan đến COVID-19. Kể từ tháng 8/2020, chúng tôi sẽ kích hoạt lại tính năng này cho tất cả chỗ nghỉ đã bật tính năng này trước đó.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Click. Magazine hội nhập toàn cầu

Tìm hiểu về tình hình phát triển của Booking.com, kiến thức chuyên môn và thông tin chuyên sâu về ngành – nay đã hỗ trợ 30 ngôn ngữ.

Tìm đọc thông tin mới nhất