Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn là gì?

Đã cập nhật 11 month trước
Lưu

Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn (trước đây là Ưu Đãi Trong Ngày) là giảm giá tối thiểu 40%, giúp chỗ nghỉ tăng độ hiện diện trên kết quả tìm kiếm của Booking.com và chiếm được các vị trí đứng đầu trong khu vực của Quý vị trong thời gian có hạn.

Nếu Quý vị muốn sửa vấn đề về phòng trống ngay lập tức, Quý vị có thể tăng độ hiện diện của mình trên trang web của chúng tôi trong thời gian ngắn với Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn.

Các đối tác với Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn được tăng thứ hạng, giúp họ đứng đầu kết quả tìm kiếm của chúng tôi cho khu vực của họ, mang lại độ hiện diện cao hơn cho chỗ nghỉ của họ. 

Những ai sử dụng được ưu đãi này?

Tất cả đối tác có quyền truy cập vào Trung tâm Khuyến mãi và có điểm đánh giá từ 7 trở lên có thể kích hoạt ưu đãi này.

Tôi có thể tìm ưu đãi này ở đâu?

Các đối tác có thể kích hoạt Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn tại thanh “Khuyến mãi” trên extranet, trong “Tùy chỉnh khuyến mãi”.

Nếu không có khuyến mãi trong mục này, điều đó có nghĩa là Quý vị hiện không đủ điều kiện để tạo Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn.

 Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn  

Is this article helpful?