Cài đặt giá không hoàn tiền

Đã cập nhật 4 month trước
Lưu

Với giá không hoàn tiền, khách sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nếu họ hủy đặt phòng, thay đổi hoặc vắng mặt. Thêm giá không hoàn tiền cho chỗ nghỉ có thể giảm lượng hủy đặt phòng và giúp Quý vị nhận được thanh toán đảm bảo cho các đặt phòng của mình.

Tùy vào việc Quý vị có thiết lập giá không hoàn tiền cho chỗ nghỉ mình trước đó hay chưa, có nhiều cách khác nhau để thêm giá không hoàn tiền.


Trường hợp 1: Đây là lần đầu tiên Quý vị thiết lập giá không hoàn tiền hoàn toàn cho chỗ nghỉ

  1. Nhấp vào Thêm giá không hoàn tiền dưới mục Giá & Tình trạng phòng trống trong extranet
  2. Một danh sách ngắn các câu hỏi sẽ xuất hiện để hướng dẫn Quý vị việc thiết lập. Vui lòng chọn những câu trả lời phù hợp nhất với nhu cầu của chỗ nghỉ
  3. Nhấp vào Xem lại để kiểm tra lần nữa các chọn lựa của Quý vị
  4. Nhấp vào Kích hoạt loại giá để hoàn tất thiết lập giá không hoàn tiền. Tùy theo các lựa chọn trước đó của Quý vị, đây có thể là bước cuối. Một số tin nhắn khác có thể xuất hiện để hướng dẫn Quý vị làm thêm một số bước (nếu có).

Trường hợp 2: Quý vị đã thiết lập giá không hoàn tiền cho chỗ nghỉ trước đó

Đầu tiên, Quý vị hãy chắc chắn mình đã tạo chính sách hủy không hoàn tiền:

  1. Nhấp vào mục Chỗ nghỉ trong extranet và chọn Chính sách
  2. Trong Chính sách hủy phòng và thanh toán trước, nhấp vào Tạo chính sách hủy phòng mới và thêm chính sách Không hoàn tiền
  3. Sau đó, thêm loại giá mới trong mục Giá & tình trạng phòng trống
  4. Chọn Loại giá, rồi nhấp vào Thêmloạigiámới và điền tất cả các thông tin cần thiết.
  5. Nhấp vào Xem lạiloại giá để kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấp tiếp vào Lưu loại giá.

Loại giá không hoàn tiền mới sẽ hiện ra trong Lịch của mục Giá & tình trạng phòng trống. Nếu Quý vị sử dụng Công cụ quản lý kênh, nhà cung cấp có thể yêu cầu Quý vị làm thêm một số bước để liên kết loại giá mới.

Is this article helpful?