Cài đặt giá Không hoàn tiền

Cập nhật 1 năm trước | 2.5 phút đọc
Lưu

Với giá Không hoàn tiền, khách sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nếu họ hủy, thay đổi hoặc vắng mặt. Thêm giá Không hoàn tiền cho chỗ nghỉ có thể giảm lượt hủy và giúp đảm bảo các khoản thanh toán cho đặt phòng của Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này


Cài đặt giá Không hoàn tiền

Quý vị cần cài đặt chính sách hủy Không hoàn tiền trước khi cài đặt giá Không hoàn tiền. Quý vị có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào mục Chỗ nghỉ rồi chọn Chính sách
 3. Trong phần Chính sách hủy phòng và thanh toán trước, nhấp vào Tạo chính sách hủy phòng mới
 4. Chọn các tùy chọn hủy và điều kiện, rồi nhấp Lưu

Sau đó, Quý vị có thể làm theo các bước trong phần tiếp theo để thêm giá Không hoàn tiền. Giá mới sẽ xuất hiện trong Lịch. Nếu Quý vị sử dụng Công cụ quản lý kênh, nhà cung cấp có thể yêu cầu Quý vị làm thêm một số bước để liên kết loại giá mới.

Quý vị có thể xóa chính sách hủy Không hoàn tiền bằng cách chọn “Xóa” trong cùng cài đặt chỗ nghỉ.


Cài đặt giá Không hoàn tiền lần đầu

Nếu Quý vị chưa bao giờ cài đặt giá Không hoàn tiền cho chỗ nghỉ, hãy nhớ cài đặt chính sách hủy Không hoàn tiền trước rồi làm theo các bước sau để cài đặt giá Không hoàn tiền:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào mục Giá & Tình trạng phòng trống rồi chọn Loại giá
 3. Nhấp Thêm loại giá mới
 4. Trong mục Không hoàn tiền, nhấp chọn Thêm loại giá
 5. Một danh sách ngắn gồm các câu hỏi sẽ xuất hiện để hướng dẫn cách cài đặt, hãy chọn câu trả lời phù hợp nhất với nhu cầu của chỗ nghỉ
 6. Nhấp Xem lại để kiểm tra câu trả lời, rồi nhấp Kích hoạt loại giá để hoàn tất việc cài đặt giá Không hoàn tiền mới
 7. Tùy thuộc vào cách trả lời câu hỏi, có thể Quý vị sẽ thấy thêm các tin nhắn hướng dẫn thực hiện các bước bổ sung

Bài viết này có hữu ích không?