Giá trẻ em linh động - giải thích về giá cho mỗi trẻ em

Cập nhật 2 năm trước | 5 phút đọc
Lưu

Một trong những lựa chọn về giá mới cho loại giá trẻ em linh động là giá cho mỗi trẻ em. Với giá cho mỗi trẻ em, Quý vị có thể đặt các nhóm giá khác nhau cho trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ. 

Quý vị cũng có thể làm theo hướng dẫn từng bước để thiết lập các mức giá trẻ em linh động khác nhau, dựa trên chiến lược giá của Quý vị. 


Các nội dung trong bài viết này


Giá cho mỗi trẻ em hoạt động như thế nào?

Dựa trên nhu cầu về giá của Quý vị và loại khách Quý vị muốn thu hút, Quý vị có thể thiết lập các mức giá khác nhau dựa trên độ tuổi của trẻ em trong một nhóm. Quý vị cũng có thể thiết lập các mức giá khác nhau dựa trên số lượng trẻ em trong một nhóm, chẳng hạn như trẻ em thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ được tính giá giống nhau hoặc khác nhau, tùy theo chiến lược giá của Quý vị.

Đầu tiên, Quý vị sẽ phải tạo các nhóm tuổi. Quý vị có thể thiết lập tối thiểu 1 và tối đa 3 nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ: Quý vị có thể cho phép trẻ em từ 0-6 tuổi lưu trú tại chỗ nghỉ với mức giá giảm. Mọi trẻ em từ 7 tuổi trở lên sẽ được tính giá người lớn thông thường, trừ khi Quý vị tạo một nhóm tuổi khác được tính giá giảm. Nếu chọn thêm nhóm tuổi thứ hai - ví dụ như trẻ em từ 7-17 tuổi - Quý vị có thể thiết lập một mức giá giảm khác cho nhóm đó.

Quý vị cũng có thể giới hạn số lượng trẻ em trong một nhóm tuổi cụ thể được tính giá giảm. Ví dụ: Quý vị chỉ tính giá giảm cho trẻ em từ 0-6 tuổi đầu tiên; bất kỳ trẻ em từ 0-6 tuổi nào khác sẽ được tính giá người lớn thông thường.

Một cách riêng để thu hút khách là cho phép trẻ nhỏ nhất lưu trú miễn phí hoặc với mức giá giảm. Sau trẻ em đầu tiên, bất kỳ khách nào khác dưới 18 tuổi cũng sẽ được tính giá người lớn. 

Không thể tạo các nhóm tuổi chồng chéo – chẳng hạn như 0-5 tuổi và 4-8 tuổi – nhưng điều này sẽ không làm hạn chế sự linh hoạt của Quý vị trong việc thiết lập chiến lược giá.

Ví dụ: một gia đình có 3 trẻ em với số tuổi lần lượt là 2, 3 và 9 tuổi muốn đặt chỗ nghỉ. Chỗ nghỉ của Quý vị cung cấp mức giá mà trẻ em đầu tiên từ 0-6 tuổi được miễn phí, nhưng cũng có mức giá mà trẻ em đầu tiên từ 7-17 tuổi được tính giá giảm. Mọi trẻ em cộng thêm sau đó ở một trong hai nhóm tuổi sẽ được tính giá người lớn.

Dựa trên chiến lược giá của Quý vị, cần có 2 nhóm tuổi trẻ em:

  • 0-6 tuổi
  • 7-17 tuổi

Điều này sẽ cho ra kết quả thiết lập nhóm tuổi và giá cuối cùng như sau:

0-6 tuổi

  • Trẻ em đầu tiên trong nhóm tuổi này được miễn phí
  • Trẻ em thứ hai được tính giá người lớn

7-17 tuổi

  • Vì có một trẻ nhỏ hơn trong nhóm đã được miễn phí, mọi trẻ em trong nhóm tuổi này sẽ được tính giá người lớn

Lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ và Quý vị có thể đặt giới hạn của riêng mình cho các nhóm tuổi và giá giảm. 


Làm thế nào để khách tìm thấy giá cho mỗi trẻ em?

Khi một nhóm khách bao gồm trẻ em tìm kiếm chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi, họ sẽ nhập tuổi của trẻ em khi bắt đầu tìm kiếm. Nếu Quý vị đã thiết lập giá cho mỗi trẻ em, khách sẽ thấy giá chính xác nhất dựa trên mức giá của Quý vị.

Ví dụ: đối với một nhóm có 3 trẻ em với số tuổi lần lượt là 2 tuổi, 3 tuổi và 9 tuổi, giá cho mỗi trẻ em sẽ được áp dụng trong quá trình tìm kiếm. Cả hai trẻ 2 và 3 tuổi thuộc nhóm 0-6 tuổi và trẻ 9 tuổi thuộc nhóm 7-17 tuổi.

Dựa trên giá cho mỗi trẻ em, trẻ 2 tuổi được miễn phí, trong khi trẻ 3 và 9 tuổi được tính giá người lớn. 

Bài viết này có hữu ích không?