Kích hoạt Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn

Cập nhật 4 tháng trước | 1.5 phút đọc
Lưu

Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn – trước đây có tên gọi là Ưu Đãi Trong Ngày – là giảm giá tối thiểu 40% nhằm giúp Quý vị đẩy mạnh vị trí xếp hạng của chỗ nghỉ. Quý vị có thể cung cấp ưu đãi này hai tuần một lần. Ưu đãi này nâng cao độ hiện diện của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm cho khu vực của Quý vị, giúp chỗ nghỉ được khách hàng nhìn thấy nhiều hơn trong 48 giờ. Đây là công cụ đặc biệt hữu ích để giải quyết vấn đề lấp phòng trong thời gian ngắn.

Để kích hoạt Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn, Quý vị phải có điểm đánh giá từ 7 trở lên. Nếu đạt điều kiện trên, Quý vị có thể kích hoạt ưu đãi này theo cách sau:

  1. Đăng nhập vào extranet

  2. Nhấp vào Chương trình khuyến mãi rồi nhấp Chọn khuyến mãi mới

  3. Tìm Ưu Đãi Trong Thời Gian Có Hạn rồi nhấp vào Thêm khuyến mãi – nếu trong danh sách khuyến mãi không có ưu đãi này thì có nghĩa là Quý vị hiện chưa đủ điều kiện để tạo ưu đãi

  4. Chọn ngày đặt phòng, loại phòng, mức giảm giá và ngày lưu trú được áp dụng khuyến mãi

  5. Quý vị có thể đặt tên cho khuyến mãi nếu muốn, rồi nhấp vào Xem lại chương trình khuyến mãi của Quý vị

  6. Nhấp Kích hoạt để hoàn tất

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?