Kết hợp các giảm giá từ các loại giá và khuyến mãi khác nhau

Cập nhật 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Để giúp Quý vị xây dựng một chiến lược giá thành công và tăng tối đa khả năng lấp phòng, chúng tôi cung cấp một danh mục các sản phẩm giá khác nhau. Đó là:

  • Nền tảng – loại giá và tùy chỉnh loại giá của Quý vị
  • Sản phẩm chủ động – chương trình Genius, Đối tác Ưu tiên, giá nhắm đến thị trường và ưu đãi theo chiến dịch
  • Sản phẩm ứng biến – ưu đãi theo danh mục và ưu đãi sâu

Trong một số trường hợp, các mức giảm giá của các sản phẩm giá kết hợp với nhau, nghĩa là một khách hàng có thể nhận được đồng thời nhiều giảm giá. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm giá của chúng tôi và thời điểm sử dụng chúng, hãy xem Danh mục giải pháp về giá của chúng tôi.


Các nội dung trong bài viết này


Kết hợp các giảm giá

Chúng tôi kết hợp các giảm giá để có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách khác nhau, từ đó đảm bảo cho họ mức giá tốt nhất có thể và tạo ra nhiều đặt phòng hơn cho các đối tác như Quý vị. Bởi vì những đối tượng khách này mang lại giá trị cho doanh nghiệp của Quý vị theo nhiều cách khác nhau – ví dụ, khách hàng Genius ít khi hủy hơn – những khách đủ điều kiện được hưởng nhiều giảm giá khác nhau cho thấy họ có giá trị đặc biệt cao hơn. Các giảm giá kết hợp cũng có thể mang lại kết quả tuyệt vời cho khả năng chuyển đổi và lấp phòng.

Sơ đồ dưới đây cho thấy các sản phẩm giá nào có thể được kết hợp và Quý vị nên xem từ trên xuống. Bắt đầu với thiết lập loại giá của Quý vị – có thể kết hợp với tất cả các sản phẩm giá – và di chuyển xuống sơ đồ để xem sản phẩm giá nào có thể và không thể kết hợp. Xin lưu ý rằng các chiến dịch được hiển thị trong sơ đồ là chưa đầy đủ; có những chiến dịch khác được khởi chạy trong suốt cả năm nhưng không hiển thị ở đây.

Base rate plans

Ví dụ, nếu Quý vị cung cấp giảm giá Genius 10% cũng như Giá trên điện thoại, các giảm giá này có thể kết hợp. Nhưng nếu Quý vị cung cấp ưu đãi theo chiến dịch và giá nhắm đến thị trường, khách hàng tiềm năng sẽ chỉ nhận được một trong những giảm giá này vì chúng không thể kết hợp. Sau đây là những hạn chế khi kết hợp các sản phẩm giá:

  • Không thể kết hợp các sản phẩm trong cùng danh mục, chẳng hạn như Giá trên điện thoại và Giá theo quốc gia
  • Trong Genius, Quý vị có thể kết hợp các sản phẩm phụ khác nhau của Genius. Tuy nhiên, vì cũng là một sản phẩm giá, Genius kết hợp với các sản phẩm giá khác theo cách tương tự dù Quý vị đã thiết lập ưu đãi Genius cụ thể nào. Xem trang Giải pháp này để biết thêm thông tin về chương trình Genius và các sản phẩm phụ.
  • Chương trình Ưu tiên là một sản phẩm giá nhưng nó không tạo ra các khuyến mãi hoặc giảm giá dành cho khách. Vì vậy, chương trình này không kết hợp với các sản phẩm giá khác để tác động đến giá cuối cùng được hiển thị cho khách. Phí hoa hồng áp dụng cho chương trình Ưu tiên được tính dựa trên giá cuối cùng được hiển thị cho khách, giá này có thể thấp hơn nếu họ đủ điều kiện để được giảm giá.

Xác định giá cuối cùng sau khi kết hợp các giảm giá

Các giảm giá kết hợp không cộng dồn để tạo ra một giảm giá lớn hơn, mà thay vào đó được áp dụng tuần tự. Trong ví dụ dưới đây, giảm giá đầu tiên là 10% được áp dụng trên giá 100 EUR và giảm giá thứ hai được áp dụng trên giá mới là 90 EUR. Giá cuối cùng sẽ là 81 EUR. Sau đó, chúng tôi tính phí hoa hồng cho Quý vị dựa trên giá cuối cùng được hiển thị cho khách.

Combining discounts

Trùng đối tượng khách

Mỗi sản phẩm giá của chúng tôi được thiết kế để nhắm đến một đối tượng cụ thể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Quý vị cung cấp nhiều sản phẩm có tiềm năng kết hợp, không phải khách hàng nào cũng sẽ thấy tất cả các giảm giá trong một lần. Khi họ thấy nhiều giảm giá cùng lúc, chúng tôi gọi đây là “Trùng đối tượng khách”. Đó là khi các giảm giá có thể được kết hợp. Trong trường hợp khách đủ điều kiện hưởng nhiều giảm giá nhưng các ưu đãi này không thể kết hợp – ví dụ như ưu đãi sâu và giá nhắm đến thị trường – thì khách sẽ tự động được hưởng mức giảm giá cao nhất. Nếu các giảm giá bằng nhau, sản phẩm được áp dụng sẽ phụ thuộc vào hành vi tìm kiếm của khách trên nền tảng của chúng tôi.

Sau đây là một ví dụ về trường hợp trùng đối tượng khách:

Discounts

Bài viết này có hữu ích không?