Làm sao để xem nhanh các ưu đãi và khuyến mãi khả thi khác của tôi?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Nếu Quý vị muốn có cái nhìn tổng quan về tất cả các ưu đãi mà Quý vị hiện đang cung cấp, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và chọn mục “Chương trình khuyến mãi”. Quý vị sẽ có thể thấy những giảm giá nào đang được áp dụng cho từng phòng, và cho những ngày nào.

Bên phía trái của trang web và dưới mỗi tên ưu đãi, Quý vị có thể thấy bao nhiêu đêm phòng mình đã bán được và đã thu về doanh thu bao nhiêu cho ưu đãi này.

Click vào “Thêm mới” ngay bên cạnh tiêu đề “Chương trình khuyến mãi” để tạo các ưu đãi mới, hoặc chọn “Sửa” hoặc “Xóa” bên dưới bất cứ tên ưu đãi hiện có nào để chỉnh sửa chúng.

Để hiểu rõ hơn cách để thêm ưu đãi, hãy click vào đây:

"Làm sao để thiết lập ưu đãi hoặc khuyến mãi?"

Quý vị nghĩ gì về trang này?