Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi có thể kết hợp giảm giá trên loại giá và các khuyến mãi không?

Cập nhật 5 tháng trước
Lưu

Để đa dạng hóa chiến lược giá, Quý vị cần sử dụng 3 yếu tố sau: loại giá, giá nhắm đến thị trườngcác khuyến mãi. Trên Booking.com, Quý vị có thể kết hợp (hoặc còn gọi là “cộng dồn”) những yếu tố này theo những cách khác nhau.

Chúng tôi đã đưa ra một tổng quan hữu ích để Quý vị có thể thấy những yếu tố nào có thể được cộng dồn với nhau và những yếu tố nào chỉ áp dụng 1 giảm giá:

Image
 Card validation and fee collection solution

Và sau đây là quy tắc:

  • Loại giá luôn không đổi và được hiển thị đến tất cả khách. Khi Quý vị có giảm giá thêm thì sẽ được áp dụng vào loại giá.
  • Giá nhắm đến thị trường cung cấp giảm giá cho những loại khách nhất định và có thể là giảm giá tạm thời hay không thời hạn, tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh của Quý vị. Giảm giá cho một số giá nhắm theo thị trường cũng có thể cộng dồn. Ví dụ, giảm giá Genius có thể được cộng dồn với Giá theo quốc gia.
  • Các khuyến mãi là tạm thời và có thể giảm giá cho các loại khách nhất định hoặc tất cả các khách đủ điều kiện được khuyến mãi. Nếu Quý vị có nhiều khuyến mãi đang hoạt động và khách đủ điều kiện được nhận nhiều hơn 1 khuyến mãi, khuyến mãi có giá trị cao nhất sẽ được áp dụng.
  • Một số giá nhắm đến thị trườngkhuyến mãi nhất định cũng có thể được kết hợp, vì vậy, Quý vị có thể cung cấp giảm giá cộng dồn cho khách đủ điều kiện.

Hãy xem tổng quan dưới đây để biết những yếu tố nào có thể được cộng dồn với nhau, hoặc xem ví dụ dưới đây:

Tôi đưa ra loại giá linh hoạt và loại giá không hoàn tiền cho khách. Tôi cũng có kích hoạt Ưu Đãi Phút Chót. Giảm giá cho Ưu Đãi Phút Chót được áp dụng như thế nào?

Giảm giá cho Ưu Đãi Phút Chót sẽ được áp dụng cho tất cả các loại giá của Quý vị và sẽ được hiển thị đến tất cả các khách đủ điều kiện.

Tôi cung cấp loại giá linh hoạt cho khách. Tôi cũng là đối tác Genius và có kích hoạt Giá theo quốc gia công khai. Giảm giá nào sẽ được áp dụng cho khách?

Giảm giá Genius tiêu chuẩn (10%) sẽ chỉ được áp dụng cho khách Genius đủ điều kiện. Giá theo quốc gia công khai sẽ được áp dụng cho khách đến từ quốc gia mà Quý vị nhắm đến. Nếu khách đủ điều kiện nhận cả 2 khuyến mãi, họ sẽ được nhận cả 2 khuyến mãi cộng dồn.

Tôi đưa ra loại giá không hoàn tiền cho khách. Tôi cũng có kích hoạt Giá Genius theo quốc gia và Ưu Đãi Cho Khách Đặt Sớm. Giảm giá nào sẽ được áp dụng cho khách?

Giá Genius theo quốc gia sẽ chỉ được cung cấp cho khách Genius đến từ nước mà Quý vị nhắm đến. Khách từ những nước khác sẽ chỉ được giảm giá Ưu Đãi Cho Khách Đặt Sớm (nếu đặt trong khung thời gian được áp dụng). Nếu khách đủ điều kiện nhận cả 2 khuyến mãi, họ sẽ được nhận cả 2 vì những khuyến mãi này có thể cộng dồn với nhau.

Tôi là đối tác Genius và đã kích hoạt Công cụ Giá linh động Genius. Giảm giá nào sẽ được áp dụng cho khách?

Công cụ Giá linh động Genius được phát triển dựa trên mô hình tinh tế theo nhu cầu của khách, xem xét nhiều yếu tố khác nhau giúp Quý vị thiết lập giảm giá Genius hiệu quả hơn. Dựa vào khả năng Quý vị có thể đạt được mục tiêu lấp phòng của mình ở chỗ nghỉ, mô hình sẽ tự động điều chỉnh giảm giá Genius của Quý vị trong khoảng mà Quý vị đã định. Mô hình này sẽ thay đổi giảm giá Genius tiêu chuẩn để giúp Quý vị lấp đầy phòng trống tối đa và tăng doanh thu.

Quý vị muốn lưu một bản sao Tổng quan cộng dồn giá để dễ dàng tham khảo?

Tải bản Tổng quan cộng dồn giá

Bài viết này có hữu ích không?